Arrangement

Genstart af dansk eksport

Genstartteam for produktionsvirksomheder og grøn teknologi

Som bekendt har regeringen netop nedsat otte sektorbaserede ”genstartteams”, der skal give input til regeringen omkring situationen for danske eksportvirksomheder og forslag til at styrke og understøtte eksporten effektivt. Hvert team består af en række virksomheder. I kan læse mere om regeringens Forum for genstart af dansk eksport via dette link til regeringens pressemeddelelse.

Et af de otte genstartteams er Genstartteam for produktionsvirksomheder og grøn teknologi. I teamet deltager repræsentanter fra virksomhederne Aalborg Portland, DEIF, Danfoss, BILA, AVK , Lego, Vestas og Haldor Topsøe. Direktør Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland er formand.

Der deltager repræsentanter fra DI’s sekretariat i alle otte genstartteams for at bidrage til arbejdet og sikre, at flest mulige medlemmer får mulighed for at give input til anbefalingerne til regeringen. Jeg indgår på vegne af Fremstillingsindustrien sammen med branchedirektør i DI Energi Troels Ranis i Genstartteam for produktion og grøn teknologi.

Som en del af processen vil jeg hermed invitere alle medlemmer af Fremstillingsindustriens repræsentantskab til et onlinemøde med Michael Lundgaard Thomsen sammen med udvalgte medlemmer af DI Energi og DI Vand fredag den 21. august kl. 13.00 til 15.00.Vi beklager den korte frist, men arbejdet i de otte genstartteams skal gå hurtigt, idet anbefalingerne skal afleveres til regeringen allerede i midten af september.

Den foreløbige dagsorden for mødet reflekterer hovedformålet for arbejdet i Genstartteamet for produktionsvirksomheder og grøn teknologi. Så jeg håber, at I vil bidrage med input i relation til at:

  1. Optegne udfordringsbilledet ved at belyse omfanget og karakteren af de aktuelle udfordringer for eksporten i lyset af COVID-19 – men også nye muligheder for produktionsvirksomheder og grøn teknologi.
  2. Identificere mulige løsninger og anbefalinger til regeringen, så eksporten kommer gennem COVID-19 krisen med de danske styrkepositioner i eksporten i behold og med et godt grundlag for de mange arbejdspladser, der knytter sig til eksporterhvervene.

Tilmelding til mødet foregår via linket i højre kolonne, og der er tilmeldingsfrist torsdag den 20. august. Endelig dagsorden og elektronisk link til deltagelse udsendes til de tilmeldte deltagere fredag den 21. august om formiddagen.