Kursus

Bliv bedre til indkøb og planlægning

Problemer med leveringsfrister, kapaciteten eller stigende overarbejde? Så kan de to indsatsområder planlægning og indkøb være værd at kigge på.

Med enkelte forandringer kan du skabe bedre flow i virksomheden. Både indkøb og planlægning betyder meget for virksomhedens evne til at levere til tiden. Derudover er det vigtigt at have styr på forsyningskæden, så flaskehalse undgås. Får du f.eks. ikke planlagt produktionen rigtigt, ender nogle emner måske med at ligge stille, og gennemløbstiden bliver derfor længere end nødvendig. På dette kursus får du indsigt og viden om planlægning, operationelt og strategisk indkøb. Ved bare at gøre tingene lidt smartere, er der i den grad penge at spare.

Du bliver undervist af konsulent Jakob Lei, der har 8 års erfaring med indkøb, planlægning og outsourcing hos henholdsvis Kongskilde og Kverneland A/S. Kurset afholdes over tre dage.

Formål

Indkøb og planlægning har til formål at give dig en forståelse for, hvordan der via operationelle forandringer kan skabes store besparelser. Optimering af driften kan derefter iværksættes med redskaber, som du får på de tre kursusdage.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere fra små eller mellemstore virksomheder, der arbejder med planlægning og indkøb. Undervisningen tager udgangspunkt i dagligdagen på virksomheden. Kurset er et samspil mellem teori og dialog, og du får:

- Værktøjer, der tilpasses dine individuelle behov
- Viden om lagerstyring og optimalt lagerniveau
- Indsigt i leverandørstrategier
- Sparring med de andre deltagere på kurset

Modul 1: Planlægning
Du får en gennemgang af grundlæggende planlægningsdata, kvaliteten og behovet for stamdata. Du vil lære, hvordan et planlægningsbehov opstår, og hvor går det ofte galt i planlægningen, herunder hvordan det kan optimeres. Derudover vil du få viden om, hvordan du kan måle din kapacitet, og hvorfor det er vigtigt at kende denne kapacitet. Endelig vil du få viden om og indsigt i prioritering af produktion samt forsinkede leverancer fra leverandører. Gennemgang af forberedelsesopgave i plenum.

Modul 2: Operationelt indkøb
Du opnår viden om behovet for kommunikation mellem indkøb, planlægning – produktion og salg – leveringsbekræftelser – varemodtagelse - fakturakontrol samt optimering af det operationelle indkøb. Derudover vil du få viden om forhandling: Standpunktsforhandling vs. Principforhandling, forhandlingsinteresser, forberedelse af en forhandling, bedste alternativ til forhandlingsløsning, objektive kriterier samt ”grove” tricks.

Dagen afsluttes med en gennemgang af mulighederne for at optimere disponeringen vha. Kanban, EDI, rammeaftaler og sikkerhedslagre.

Praktisk gruppeopgave: Planlæg en forhandling. Vi prøver i praksis at forberede og planlægge en forhandling.

Modul 3: Strategisk indkøb
Du får viden om strategisk indkøb - struktur, målsætning og nøgletal. Derudover gennemgås metoden dobbelt ABC-analyse til kategorisering af bl.a. leverandører og herunder udarbejdelse af leverandørstrategi.

Sidst på dagen forholder vi os til markedsudsving og de deraf afledte konsekvenser.

Praktisk øvelse: Udarbejd egen dobbelt ABC-analyse og fremlæg ABC-strategien.

Ellis Pedersen

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3705
  • Mobil +45 2943 2572
  • Send e-mail  

Mark Fisker

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3391
  • Mobil +45 3056 1259
  • Send e-mail