Webinar

Få tips til at reducere energiforbrug og CO2

Hør Danfoss, Ammeraal Beltech og HiFlux Filtration fortælle om deres erfaringer med at reducere energiforbruget. Og få tips til, hvordan du selv kan nedbringe din CO2-udledning.

De store virksomheder kræver lige nu i stigende grad både overblik over deres CO2-aftryk og konkrete reduktionsplaner. De forpligter sig til at reducere CO2-udledninger fra hele værdikæden – også fra deres underleverandører. Derfor kræver både de store virksomheder i Danmark og kunder på eksportmarkederne nu, at deres underleverandører har viden om deres CO2-aftryk. Det betyder, at SMV'er i højere grad kommer i konkurrence om gamle og nye kunder.

Med støtte fra Industriens Fond har Fremstillingsindustrien og DI sammen med en række kompetente partnere udviklet projektet Klimaklar SMV, hvor 50 virksomheder i løbet af 2021 får hjælp til at beregne deres CO2-aftryk, kendskab til hvilke reduktionsmål de kan arbejde videre med og anbefalinger til markedsføring.

Hvordan reducerer man energiforbruget og CO2-udledningen?

Et af de første skridt i grøn omstilling af en produktionsvirksomhed er at få styr på energiforbruget.

Energiforbruget dækker her over de brændsler, som bruges for at holde produktionen kørende: Typisk gas, el, olie og biobrændsler – og i enkelte tilfælde kul.

Arbejdet i Klimaklar SMV tager udgangspunkt i Greenhouse Gas-protokollen. Her kalder man også energiforbruget for Scope 2 – og selv om Scope 2 ofte kun udgør 5-10 procent af en virksomheds CO2-udledning, er det det letteste sted at tage fat.