Kursus

Produktivitetsstrategi for direktører

Konkurrenceevne og produktivitet er på de fleste virksomheders radar, men en travl dagligdag er ofte forhindringen for at få udarbejdet en samlet produktivitetsstrategi for virksomheden.

På dette forløb har du mulighed for at arbejde med produktivitet i et strategisk perspektiv. Du kommer med dine forventninger til fremtiden, og i løbet af 3 spændende dage netværker du med ligesindede med fokus på produktivitetsudvikling. Kurset vil være en blanding af faglige indlæg, plenumdiskussioner og arbejde med egen virksomhed med støtte fra erfarne produktivitetskonsulenter. Der vil være god tid til at sætte netop din virksomhed i centrum og den vil efterfølgende være godt rustet til fremtiden.

Når forløbet er gennemført, har du fået et overordnet billede af din virksomheds produktivitetspotentiale, og du har udarbejdet en strategisk plan for produktivitetsudvikling inkl. budget og organisering, som du efterfølgende kan gå hjem og eksekvere.

Vi sikrer, at konkurrerende virksomheder ikke deltager på samme forløb.

Modul 1 – Sæt retningen for din produktivitetsudvikling
Vi ser på potentialer indenfor områderne afsætning, økonomi, produkter og standardisering, løn, organisation og personale, flow, teknologi/automatisering, it og styring, outsourcing og indkøb samt mål, forbedringer og kvalitet.  Du får zoomet ind på, hvor din virksomheds potentiale er størst og du vil tage fra modul 1 med ny viden, inspiration samt en konkret liste over potentialer i din virksomhed samt en kvalitativ vurdering af ,hvor svære de er at hjemtage. Der vil være hjemmearbejde mellem modul 1 og 2.

Modul 2 - Lav en skarp produktivitetsudviklingsplan
Vi sætter målene og kigger på de økonomiske konsekvenser af at opnå dem. Vi identificerer de produktivitets-udviklingsindsatser, der skal til for at få realiseret produktivitetspotentialet og kigger på behov for investeringer samt retfærdiggørelse af disse. Vi undersøger om planen påvirker andre faktorer i virksomheden, som der skal tages højde for.agen afsluttes med en skitse til en konkret handlingsplan samt D et overordnet budget for det videre arbejde. Der vil også være hjemmearbejde mellem modul 2 og 3.

Modul 3 - Opbyg og motivér din organisation
Vi indleder modulet med at udarbejde en interessentanalyse og på baggrund af den identificeres din forandringsorganisation. Efterfølgende arbejder vi med, hvordan planen eksekveres bedst muligt, herunder rollefordeling i organisationen, kommunikation, succeskriterier og hvordan medarbejderne inddrages, så planen bliver en succes. Du vil derefter gå fra kurset med en skarp, realistisk og robust strategisk plan, som kun venter på at blive eksekveret, når du kommer hjem.

Ellis Pedersen

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3705
  • Mobil +45 2943 2572
  • E-mail elp@di.dk

Mark Fisker

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3391
  • Mobil +45 3056 1259
  • E-mail mafi@di.dk