Arrangement

Slutspurt i Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder

− En eksklusiv mulighed for at lære mere om det foreløbige resultat og give dine input inden anbefalingerne afleveres til regeringen.

Som du sikkert ved, så lancerede regeringen i november sidste år 13 Klimapartnerskaber, der, via et samarbejde mellem politikere og det danske erhvervsliv, skal lede Danmark i arbejdet med målsætningen om reducering af det danske CO2-udslip med 70% i 2030.

Vi har i relation til Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder tidligere indbudt virksomheder til ’hackathons’, udsendt spørgeskemaer og lavet en lang række analyser. I den sammenhæng vil vi gerne takke for de mange gode bidrag og takke for de input, vi allerede har fået. Det har været en vigtig del i vores arbejde i Klimapartnerskabet.

Efter måneders intenst arbejde, nærmer vi os nu slutspurten. I Klimapartnerskabet er vi således snart klar til at aflevere vores anbefalinger til regeringen den 16. marts. Det er anbefalinger, som vil have indflydelse på vores fremtidige rammevilkår for at drive succesfuld produktionsvirksomhed i Danmark.

Men inden vi afslutter vores arbejde, vil vi på vegne af Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder gerne invitere medlemmer af Fremstillingsindustrien til:

Slutspurt i Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder
10. marts 2020 kl. 09.30 – 12.30

Grundfos A/S
Poul Due Jensens Vej 21,
8850 Bjerringbro.

På mødet vil du få en eksklusiv mulighed for at lære mere om de foreløbige resultater og give dine sidste input til vores endelige anbefalinger. Så sikrer vi sammen, at Danmark i 2030 ikke blot har verdens grønneste produktionsindustri, men at vi når dertil på en måde, der understøtter vores konkurrenceevne, produktivitet, eksport, jobs, velfærd og velstand i Danmark.

Konkret byder dagen på:

  • Et indblik i de foreløbige resultater fra analysen af CO2-reduktionspotentialet i de danske produktionsvirksomheder.
  • Et oplæg om finansieringsmuligheder for klimatiltag i produktionsvirksomheder.
  • Et oplæg om ”best practice” for, hvordan man selv kan drive klimatiltag i sin egen virksomhed.

Arrangementet er med tilhørende frokost, og derfor beder vi om, at du tilmelder dig senest tirsdag den 3. marts. Nærmere program følger og udsendes til tilmeldte. Du kan tilmelde dig via linket til højre.

Vi håber meget på jeres fortsatte deltagelse, engagement og input på dagen, så vi sammen kan sikre industriens rolle som foregangssektor i Danmarks grønne omstilling.