Arrangement

Fugebranchen, FSO virtuel generalforsamling

Kære medlem

Pga. hele situationen med COVID-19 har bestyrelsen besluttet, at dette års generalforsamling afholdes virtuelt, hvilket betyder, at bestyrelse, dirigent samt foreningens konsulent mødes fysisk i Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 Kbh. V.  

For øvrige medlemmer af Fugebranchen, FSO er der desværre kun muligt at deltage i årets generalforsamling virtuelt på PC, tablet eller smartphone.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen  

Forslag skal være sekretariatet i hænde senest 2 uger før afholdelse, dvs. senest den 14. maj 2021 og kan sendes til foreningens konsulent jpg@byggekvalitet.dk

Eventuelle indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Deltagergebyr

Deltagelse i dette års generalforsamling er uden beregning.

Bestyrelsen glæder sig til at byde dig velkommen til virtuel generalforsamling. 

På gensyn den 28. maj kl. 12.00.

Med venlig hilsen

Fugebranchen FSO

Jens Peder Guldberg