Arrangement

Generalforsamling i IAK og Kjøbenhanvs Smedelaug

Deltag i IAK og KSL's elektroniske generalforsamling den 20. april. 

Foto: IAK's logo

Vi befinder os i en ekstraordinær situation, hvorfor det er valgt at afvikle generalforsamlingen som en online generalforsamling. Det håber vi, I har forståelse for.

Generalforsamlingerne afholdes mandag den 20. april 2020 kl. 16.00. IAK’s generalforsamling afvikles først og i forlængelse heraf afvikles laugets generalforsamling. Der vil være mulighed for at overvære generalforsamlingen elektronisk.

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne:
Bestyrelsen for IAK fremsætter i år forslag om ændring af foreningens vedtægter og tillige forslag om ændring af vedtægterne for konfliktfonden.

Ændring af vedtægterne forudsætter at 2/3 af de afgivne stemmer efter både kontingent som de afgivne stemmer tiltræder forslaget.

Hvis forslaget giver anledning til spørgsmål kan disse allerede nu rettes til sekretariatsleder Susanne Andersen, san@di.dk. Alle spørgsmål vil blive besvaret af formanden, Niels Jacobsen, under selve generalforsamlingen.

Afstemninger:
Ca. 1 uge før generalforsamlingens afholdelse vil I få tilsendt et link, hvor I har mulighed for at afgive stemme vedrørende de forskellige punkter på dagsordenen. Afstemning vil kunne foretages frem til og under generalforsamlingen. Herefter lukkes afstemningen.

I har også mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller evt. et andet medlem.

Der benyttes elektronisk fuldmagt, som findes på denne side til højre.


Tilmelding
Ønsker I at deltage i de elektroniske generalforsamlinger kan I tilmelde jer via tilmeldingen til højre. I vil så forud for generalforsamlingen få tilsendt et link til mødet.

Patricia Bjelke Jørgensen

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3308
  • Mobil +45 5213 2314
  • E-mail pabj@di.dk

Susanne Andersen

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3916
  • Mobil +45 2949 4631
  • E-mail san@di.dk