Arrangement

DFL Temadag for malermestre 2023

Danmarks Farve- og Limindustri inviterer til årets store temadag for malermestre under temaet bæredygtighed.

Vi byder på et fagligt spændende program med nogle af de bedste oplægsholdere, der kommer langt omkring på dagen med emner om både DGNB-certificering, EPD’er, fakta om byggeriet, producentansvar for emballage, trends i bolig og byggeri samt det at skabe en arbejdsplads med overskud og trivsel.

Hvis du ønsker at tilmelde en kollega, der ikke har en firma-email, så kan personen tilmeldes som din ledsager.

Program

Tid Program
Kl. 09.00 Ankomst og morgenkaffe
Kl. 10.00  Velkomst
v. Lars Christensen, CEO Dana Lim, næstformand DFL
Kl. 10.15 DGNB-certificering
Bliv klogere på DGNB-systemet, hvor DGNB anvendes og hvordan du som maler skal levere / kan bidrage til, at renovering eller nybyggeri kan blive certificeret.
v. Adam Ben Naceur, teknisk konsulent, Rådet for Bæredygtigt Byggeri
Kl. 11.10 Introduktion til miljøvaredeklarationer
Hvad er en EPD, hvilke typer af EPD’er findes, hvordan og i hvilke
sammenhænge anvendes en EPD, er det relevant for dig som maler at
efterspørge miljøvaredeklaration?
v. Martha Katrine Sørensen, sekretariatsleder, EPD Danmark
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45

Aktuelt om byggeriet
Research og overvågning af byggesektoren danner grundlag for viden om
offentlige og private byggeprojekter, markedsrapporter og et indgående
kendskab til branchen. Hvad er aktuel status og hvordan ser prognosen for
byggebranchen ud?
v. Jimmy Rørbæk, markedsspecialist, Byggefakta

Kl. 13.30

 

Overskud, arbejdsglæde, trivsel
Fordelene ved at være en del af et værdifuldt arbejdsfællesskab er mange: Højere
effektivitet, bedre samarbejdsevne, færre sygedage, et længere liv og en ofte god
balance mellem arbejde og privatliv, også i en travl hverdag.
Få redskaber til at skabe og bevare det gode humør og arbejdsglæden.
v. René Oehlenschlæger, foredragsholder og forfatter

Kl. 14.30 

Pause og eftermiddagskaffe

Kl. 15.00

Producentansvar for emballage – når malingsspanden bliver affald
Fra den 1. januar 2025 har producenter ansvaret for, at emballage bliver
indsamlet, sorteret og behandlet. Hør om indholdet i den nye ordning og om
hvordan den tomme emballage (emballageaffaldet) følgende håndteres i en
cirkulær økonomi.
v. Rikke Halkjær Kristensen, konsulent cirkulær økonomi, VANA

Kl. 15.45

Trends og tendenser i byggeri og bolig
Tidens vigtigste indretningstrends i design og bolig. Hør Danmarks førende
trendforskers bud på udviklingen inden for stilretninger, farver, materialer og
former.
v. Mads Arlien-Søborg, trendforsker og TV-vært

Kl. 16.30 

Afrunding

Kl. 16.45

Netværk med lækker anretning, gode drikkevarer og livemusik

Praktiske detaljer

Parkering

Du kan parkere under DI i parkeringshuset mod betaling. Vi kan også anbefale parkering ved Vesterport Station, hvor der både er gadeparkering og p-hus. Herfra er der 5 minutters gang til Industriens hus.

Afmeldingspolitik og No-Show-Fee (gebyr)

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 5 arbejdsdage før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 5 arbejdsdage før arrangementets afvikles, og/eller en deltager udebliver fra deltagelse, pålægger DI et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms.
Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration, etc. Afmelding skal ske skriftligt via mail, og skal være os i hænde senest kl. 12.00 på dagen for den angivne frist. Denne besked forekommer også i bekræftelsen ved tilmelding inkl. e-mail til afbud.

Logoer