Arrangement

Procesindustriens generalforsamling 2023

Så er det tid til årets generalforsamling i Procesindustrien.

Du kan i år deltage i generalforsamlingen fysisk i Industriens Hus eller virtuelt via teams.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse.
  3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag fra medlemsvirksomheder eller bestyrelsen.
    1. Forslag fra bestyrelsen om revision af foreningens vedtægter.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer .
  7. Valg af delegerede til DI’s Generalforsamling ud over bestyrelsens medlemmer.
  8. Eventuelt.
Søren Jensen

Søren Jensen

Seniorchefkonsulent

Katja Zarp

Katja Zarp

Foreningskoordinator