Arrangement

VID generalforsamling 2021

I henhold til vedtægterne for Værktøjsindustrien i Danmark fremsendes hermed indvarsling samt dagsorden til den ordinære generalforsamling 2021:

Mandag den 21. juni 2021, kl. 15.00 - 16.00

Generalforsamlingen afholdes delvist virtuelt og sendes live fra Industriens Hus, hvor generalforsamlingens dirigent samt foreningskonsulent Jan Stiiskjær vil befinde sig fysisk.

For at sikre at forsamlingsforbuddet respekteres opfordres alle andre til at deltage digitalt i generalforsamlingen via TEAMS. Generalforsamlingen afholdes således som en delvis virtuel generalforsamling i år.

Såfremt du er forhindret i at deltage, kan du afgive en fuldmagt ude til højre.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til sekretariatet på e-mail di-ViD@di.dk senest fredag den 11. juni 2021.

Personer der ønsker at stille op til bestyrelsen opfordres desuden til at indsende deres kandidatur inden generalforsamlingens afholdelse.

Revideret dagsorden samt materiale i henhold til vedtægterne fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Umiddelbart forud for generalforsamlingen fremsendes link til TEAMS-deltagelse samt link til digital afstemning via Assembly Conference Voting (sidstnævnte sendes kun til medlemmer der er tilmeldt generalforsamlingen).
Eventuelle spørgsmål vedr. afvikling af generalforsamling kan rettes til undertegnede.


Med venlig hilsen

Jan Stiiskjær
Chefkonsulent, Sekretariatsleder

ViD – Værktøjsindustrien i Danmark – en del af Dansk Industri/DI – Confederation of Danish Industry