Arrangement

Ordinær generalforsamling i VKH afholdes tirsdag den 21. april 2020

Grundet situationen med COVID-19 har sekretariatet, i samråd med formanden, besluttet at afholde generalforsamlingen elektronisk.

Det følger af §8 i foreningens gældende vedtægter, at forslag, der ønskes fremmet til beslutning på den årlige generalforkkksamling, senest skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingen, dvs. lørdag den 11. april.

Forslag sendes til sekretariatsleder, Trine Ringkjær, via e-mail: trri@di.dk

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget - herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra medlemmerne
7. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede medlemmer til at stille op til bestyrelsen. Kontakt sekretariatsleder, Trine Ringkjær, hvis du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet. 

Senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. mandag den 13. april, sendes dagsorden for generalforsamlingen, årsregnskab og evt. øvrige bilag til medlemmerne.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage, så bedes du afgive en fuldmagt i kolonen til højre.

Vi glæder os til at se dig.

 

Trine Ringkjær

Sekretariatsleder af VKH