Arrangement

Online Erhvervstræf 2021 - DI Lolland-Falster

Se fremad - tænk grønt!

Hør hvordan grøn omstilling kan sikre vækst og udvikling i fremtiden på Lolland-Falster.

Lolland-Falster har alle muligheder for at blive en vigtig brik i den grønne omstilling. Allerede i dag produceres der langt mere grøn energi, end der forbruges lokalt. Den grønne dagsorden er derfor en oplagt styrkeposition for Lolland-Falster, og den position skal udbygges, så der sikres vækst og udvikling i fremtiden”.

Program

 • 15.30

  v/Kim Frimann, formand for DI Lolland-Falster

  Velkommen

 • 15.35

  v/ Morten Høyer, DI direktør for PA og kommunikation

  Hvordan sørger vi for, at vækst ikke kun er forbeholdt de store byer?

  Væksten skal ud i hele landet, så vi får et Danmark i balance. Lolland-Falster ser ind i en spændende fremtid med mange muligheder, hvordan kan vi udnytte det potentiale.

 • 15.50

  v/Lene Espersen bestyrelsesformand for Green Hub Denmark

  Green Hub Denmark – et offentligt-privat partnerskab om grønne ideer

  Hør om baggrunden for Green Hub Denmark. Hvad krævede det at etablere partnerskabet og hvilke ambitioner der er for samarbejdet. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

 • Rundbordssnak

  Publikum kan deltage i debatten for de efterfølgende punkter på programmet via chatfunktion

 • 16.10

  Jacob Østergaard, professor DTU
  Bruno Sander Nielsen, faglig direktør i Biogas Danmark
  Tejs Laustsen Jensen, direktør brintbranchen

  Hvordan kan man aktivere det store potentiale for grøn energi på Lolland-Falster?

 • 16.35

  Holger Schou Rasmussen, borgmester Lolland Kommune
  John Brædder, borgmester Guldborgsund Kommune
  Kim Rahbek Hansen, formand Business Lolland-Falster
  Kim Frimann, formand DI Lolland-Falster

  Hvordan arbejder vi videre med mulighederne lokalt?

 • 17.00

  Afrunding og tak for i dag

 • Moderator

  Rolf Ejlertsen, Rolf’s Bureau