Arrangement

Online generalforsamling 2021 - DI Sydøstjylland (DI Horsens)

Generalforsamlingen afholdes som et onlinemøde

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Indkomne forslag
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til chefkonsulent Anette Sørensen, DI på anes@di.dk