Arrangement

TekSam årsdag 2021

Ny energi i grøn bølge

Under coronakrisen var store dele af dansk erhvervsliv lukket ned. Trods svære kår holdte rigtig mange virksomheder fast i planer om at blive mere grønne, og vi ser nu, at der er kommet fornyet energi i den grøn omstilling. Der er taget politiske initiativer nationalt og globalt. Den grønne omstilling har potentiale for at blive en vækstmotor for danske virksomheder. Mange er allerede godt i gang med forvandlingen, og andre er ved at tage de første skridt.

Før coronakrisen var danske virksomheder kendetegnet ved god konkurrencekraft og høj medarbejdertrivsel.
Forudsætningen for, at vi genvinder det, tabte og kommer endnu stærkere igen er, at vi har mod til at kigge fremad, at vi sætter os ambitiøse mål og ikke mindst at ledelse og medarbejdere arbejder tæt sammen i virksomhederne for at skabe resultater.

Samarbejdsudvalget kan og skal spille en vigtig rolle, når det gælder om at bidrage til, at de forandringer, der skal ske på arbejdspladserne, får vind i sejlene. Det vil være forskelligt hvilke greb der er relevante for den enkelte virksomhed. Der er dog ingen tvivl om, at investeringer i grøn omstilling, digitalisering og automation fortsat kommer til at være væsentlige fokusområder.

Til at inspirere dialogen i samarbejdsudvalget, har vi inviteret førende eksperter og praktikere, som hver især giver deres bud på, hvordan arbejdet med den grønne omstilling både kan bidrage til øget produktivitet og bedre medarbejdertrivsel

Program

  • 08.30 Ankomst og morgenmad

  • 09.00 Velkomst - ny energi i grøn bølge

   Kim Graugaard, formand for TekSam, viceadm. direktør, DI, og Mads Andersen, næstformand for TekSam, næstformand CO-industri, gruppeformand 3F

  • 09.10 Præsentation af dagens program

   Trine Sick Konferencier (I hvert oplæg afsættes 10 min. til interview af oplægsholdere)

  • 09.20 EU’s genopretningsfond grønne muligheder for danske industrivirksomheder

   Steen Hommel Direktør Trade Council

  • 10.10 Pause

  • 10.30 Grøn omstilling i hele værdikæden Portræt af virksomheden Siemens Gamesa A/S

   Frederikke Tømmergård Global leder, Corporate Affairs Jonas Pagh Jensen Sustainability Specialist

  • 11.20 Hvordan kan digitalisering understøtte den grønne omstilling

   Jette Nøhr, Chefkonsulent DI Digital og Pernille Birch, Erhvervspolitisk konsulent Dansk Metal

  • 12.10 Frokost

  • 13.10 Betydningen af positive faktorer i forandringsprocesser

   Thomas Clausen Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA

  • 14.00 Pause

  • 14.20 Passion for bæredygtighed • Portræt af virksomhed

  • 15.10 TekSam og grøn omstilling

   Jan Lorentzen og Dennis Jensen TekSam sekretariat, præsenterer ydelserne som virksomhederne kan trække på i relation til grøn omstilling

  • 15.20 Hvor sjovt er grøn omstilling?

   Karen-Marie Lillelund foredragsholder, hvordan holder man humøret højt i forandringsprocesser

  • 16.00 Afslutning

Susanne Praefke Svendsen

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3855
 • Mobil +45 4128 5561
 • Send e-mail  

Jan Lorentzen

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3632
 • Mobil +45 2328 5264
 • Send e-mail