Arrangement

Sæt dit præg på DI’s kommende politik for cirkulær økonomi

Torsdag den 8. december afholdes næste møde i DI’s netværk for cirkulær økonomi. Her sætter vi fokus på, hvad der skal til for at skalere cirkulære forretningsmodeller, forebygge affald, bruge ressourcerne smartere og reducere de globale CO2-udledninger, der er knyttet til dansk forbrug og produktion.

Det er startskuddet for en ny politik for cirkulær økonomi i DI. Målet er, at vi i 2023 kan lancere en politik med ambitiøse mål for omstilling til cirkulær økonomi i Danmark og med konkrete politiske forslag.

Netværksmødet afholdes som en politikudviklingsworkshop i MBK, Pilestræde 61, 1112 København K. Den 8. december kl. 11.30-16. Vi starter med en fælles frokost, inspirationsoplæg og så går vi i gang med idé- og politikudvikling.

Forud for mødet vil vi sende materiale, der sætter rammerne for diskussionen på workshoppen, samt nogle spørgsmål, som vi håber, at I vil forberede jer på inden vi mødes.

Anne Rosted

Anne Rosted

Koordinator

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi