Arrangement

ONLINE: Klimaklar SMV afslutningskonference

Grøn omstilling i øjenhøjde - vejen frem for danske produktionsvirksomheder for at styrke konkurrenceevnen og en klimaneutral dansk produktionsindustri

Vær med online onsdag den 26. januar 2022 når vi holder et brag af en virtuel afslutningskonference på Klimaklar SMV direkte fra Industriens Hus.

Over det sidste år har projekt Klimaklar SMV tilbudt små og mellemstore virksomheder et rådgivningsforløb, der styrker vækst og konkurrenceevne gennem CO2-beregning, klimastrategi og branding. Projektet er igangsat af DI og Fremstillingsindustrien sammen med en række partnere og med støtte fra Industriens Fond.

50 virksomheder har deltaget, og erfaringer, læringer og viden skal nu udbredes til alle andre SMV’er i den danske fremstillingsindustri.

Du kan glæde dig til at møde nogle af de 50 deltagende virksomheder, og høre moderator på dagen tidl. klima- og energiminister Lykke Friis fra Tænketanken Europa stille skarpe spørgsmål omkring vigtigheden af klimadagsordenen for produktionsvirksomheder til:

  • Kim Fausing, administrerende direktør i Danfoss A/S og formand for Klimapartnerskabet for Produktionsvirksomhed
  • Dan Jørgensen, Klima-, Energi- og Forsyningsminister
  • Thomas Hofman-Bang, administrerende direktør i Industriens Fond
  • Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i DI

På konferencen får du også en status på den grønne omstilling i danske produktionsvirksomheder baseret på en igangværende analyse udarbejdet af Deloitte og Kraka Advisory for Klimapartnerskabet for Produktionsvirksomhed.

Og endelig kan du også høre, hvordan vi fremadrettet får alle danske produktionsvirksomheder med i den grønne omstilling for at sikre konkurrenceevne og dermed dansk vækst, eksport og jobs i en fremtidig verden, hvor grøn omstilling er et krav.

PROGRAM

Vi glæder os til at se dig.

Konferencen er åben for alle, og du tilmelder dig dagen her.

Bag projektet står: Fremstillingsindustrien, Dansk Industri, Axcelfuture, Global Compact Networking Denmark, Aalborg Universitet og Viegand Maagøe. Projektet er støttet af Industriens Fond.