Arrangement

Samarbejde som vejen til mere attraktive projekter

Banedanmark og Jernbaneentreprenørgruppen i Dansk Infrastruktur inviterer sammen til en dag med dialog og workshop om Banedanmarks nye projektstyringsmodel, og hvordan entreprenører, rådgivere og Banedanmark arbejder sammen om projekterne, stor som små, så de kommer bedst muligt i mål.

Formålet med dagen er at fremme succesfulde projekter og derved bidrage til, at der er flere virksomheder, der vil byde på Banedanmarks projekter. Det skal ske ved at øge det gensidige kendskab til vilkårene på den anden side af bordet, og at Banedanmark og leverandørerne får en fælles forståelse af, hvad der kan fremme succesfulde projekter. Banedanmark og leverandørerne har en fælles udfordring i at gøre det så attraktivt som muligt at byde på Banedanmarks opgaver. Det skal både sikre, at branchen bliver mere attraktiv for den næste generation af medarbejdere at søge arbejde i, og at Banedanmark kan få løst sine opgaver bedst muligt.

Dagens program vil begynde med et oplæg fra Banedanmark om den nye projektstyringsmodel og den markedsanalyse, som PwC har udarbejdet på vegne af Banedanmark og et oplæg fra Jernbaneentreprenørgruppen i Dansk Infrastruktur.

Efter frokost vil der være en workshop og en plenumdiskussion, hvor der med udgangspunkt i deltagernes både gode og mindre gode samarbejdserfaringer vil være drøftelse af bl.a. reaktioner på projektstyringsmodellen. Workshopgrupperne vil blive sammensat med deltagelse af mindst en repræsentant fra Banedanmark, entreprenørerne og rådgiverne.

Vi håber, at I vil deltage med en til tre repræsentanter på ledelsesniveau mht. tilbudsgivning og projektgennemførelse. Fra Banedanmark deltager udover viceadministrerende direktør Peter Jonasson også relevante områdechefer, projektdirektører og sektionschefer. Som forberedelse vil vi bede jer om at have tænkt over tre gode eller mindre gode samarbejdsoplevelser mellem jer og Banedanmark, som I mener har et generelt element. Vi kommer ikke til at diskutere enkeltsager, så oplevelserne skal være udgangspunkt for en generel drøftelse.

Hvis der er spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte enten Nicolai Heric Leth i Banedanmark, NHLH@BANE.dk 41 71 27 30, eller Torben Liborius i Dansk Infrastruktur, tli@di.dk 23 32 34 95.

Vi håber meget, at I vil deltage. Frist for tilmelding er 30. september.

 

Program for dagen: 

 • 9.15-9.30: Kaffe og ankomst

 • 9.30-9.45: Velkomst ved Banedanmark Peter Jonasson og DI Jernbaneentreprenørgruppen Thomas Mollerup. Dagens program og mål med dagen: værdiskabelse gennem tillid og samarbejde. Præsentation af moderator, Jesper Marcussen

 • 9.45-10.15: Præsentation af PwC’s markedsafdækning ved Banedanmark (og PwC)

 • 10.15-10.30: Pause

 • 10.30-11.15: Banedanmarks nye projektmodel og udførelsesorganisation samt projekter i pipelinen ved Banedanmark (Kristian Fevejle)

 • 11.15-12.00: En entreprenør og en rådgiver om leverandørernes oplevelser af de værdiskabende processer i både projektering og udførelse (Thomas Mollerup, Aarsleff Rail og NN)

 • 12.00-12.45: Frokost

 • 12.45-14.30: Workshop med case med ny værktøjer og reflekteres over samarbejde og behov (Faciliteres af Kristian Fevejle + team)

 • 14.30-14:45: Pause

 • 14.45-16.00: Drøftelse i plenum af pointer fra workshopgrupper

 • 16.00-16.15: Opsamling

 • 16.15- 17.00: Forfriskninger