Netværk

Skattepligt for museer og andre kulturinstitutioner

Med afsæt i den aktuelle sag omkring Vikingeskibsmuseet i Roskildes skatteforhold inviterer DI Turisme, Kultur og Oplevelser d. 13. maj kl. 13.00-14.00 til online informationsmøde om kulturinstitutioner og skatte- og oplysningspligt i henhold til selskabsskatteloven.

I forbindelse med en gennemgang af skatteforholdene for Vikingeskibsmuseet i Roskilde er det blevet afdækket hvordan museet og sandsynligvis en lang række andre museer og øvrige kulturinstitutioner efter gældende skattelovgivning vil være omfattet af skatte- og oplysningspligt af hele institutionens drift – i henhold til selskabsskatteloven §1.1.6. Det kan få følgevirkninger for andre kulturinstitutioner – nærmere bestemt kulturinstitutioner som er organiseret som erhvervsdrivende fonde, som i større eller mindre grad er undtaget skattepligt og som har aktiviteter der vurderes at ligge ”udenfor kernedriften”.

DI Turisme, Kultur & Oplevelser har været i tæt dialog med Vikingeskibsmuseet i Roskilde frem imod afdækningen af sagen i flere danske medier. Derfor inviterer vi nu til et kort informationsmøde om sagen, således at andre potentielt berørte institutioner kan blive klogere på, præcis hvilke forholde der gør sig gældende i sagen om Vikingeskibsmuseet samt hvad man som institution skal være særligt opmærksom på, i dialogen med skatterådgivere, revisorer o. lignPå mødet deltager, foruden DI Turisme, Kultur & Oplevelsers sekretariat:

Preben Sørensen, økonomi- og administrationschef fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Pernille Backhausen, advokat og partner, Sirius Advokater
Lene Nielsen, chefkonsulent for Skattepolitik i Dansk Industri

Lars Bertolt Winther

Lars Bertolt Winther

Chef for DI Turisme, Kultur & Oplevelser

Henrik Langgaard Lystbæk

Henrik Langgaard Lystbæk

Chefkonsulent