Arrangement

Er du klar til at tage ansvar for din emballage?

Informationsmøde om udvidet producentansvar på emballage.

I 2025 bliver virksomheder pålagt ansvar for at deres markedsførte emballager bliver indsamlet og genanvendt. Hvis din virksomhed fylder noget i emballage, får det konsekvenser. Formålet med pro-ducentansvaret er at flytte omkostningerne til genanvendelse over på producenterne, og dermed skabe incitament til at benytte emballager med høj værdi i genanvendelsen. Miljø- og Fødevaremi-nisteriet vil fortælle om baggrunden for producentansvaret samt den videre lovgivningsproces, og en virksomhed deler erfaringer med producentansvar fra andre lande. Informationsmødet afholdes 6. november kl. 13.00 – 16.00 og tilmelding er gratis for DI’s medlemmer.

Program

Download
  • 13:00 Introduktion til dagens program og deltagere

  • 13:05 Miljø- og Fødevareministeriet: Rammer, baggrund og den videre proces for implementering

   Signe Sloth Hansen er projektleder for implementering af udvidet producentansvar på emballage. Hun fortæller om ministeriets arbejde og lovproces.

  • 13:50 PAUSE

  • 14:00 Virksomhedsoplæg: Praktiske erfaringer med producentansvar på emballage og forberedelse til den danske implementering

   Danske virksomheder, som er omfattet af ansvaret på andre markeder, har allerede gjort sig erfaringer – hvordan klargør de omstilling i Danmark?

  • 14:45 PAUSE

  • 14:55 DI: Producentansvaret og incitament til miljøvenligt design

   Julius Meilstrup om hvordan producentansvaret skal tilskynde eco-design.

  • 15:30 Afrunding

Julius Møller Meilstrup

Julius Møller Meilstrup

Konsulent

 • Direkte +45 3377 4619
 • Mobil +45 2348 1809
 • E-mail jumm@di.dk