Kursus

Tag ledelse på ESG og bæredygtighed

Skab forretning med jeres bæredygtighedsinitiativer ved at bruge kravene om ESG-rapportering strategisk til at øge jeres konkurrenceevne og til at blive compliant.

Foto: Getty Images

Det strategiske arbejde med bæredygtighed og ESG er en af de vigtigste opgaver for ledelser og bestyrelser nu og i de kommende år, fordi det bliver en forudsætning for at blive en attraktiv leverandør i markedet.

På dette kursus arbejder du med din egen virksomhed. Du bliver klædt på til at kunne tage en proaktiv dialog med jeres interessenter om bæredygtighedsinitiativer og dokumentationen heraf. Du vil blive præsenteret for forskellige værktøjer, som du kan bruge direkte i din egen virksomhed.

Du lærer bl.a.

I løbet af kurset får du:

  • Et sprog for – og indsigt i - hvad bæredygtighed og ESG-begrebet er
  • En metode til at udvælge hvilke ESG-aktiviteter, der er væsentlige for jer at prioritere
  • Viden om, hvordan du tager en proaktiv dialog med dine stakeholders om dine ESG til- og fravalg med baggrund i virksomhedsstrategien
  • Indsigt i, hvordan du gør bæredygtighed til en konkurrencefordel for virksomheden – og hvad det vil kræve
  • Viden om, hvordan du sikrer en intern forankring

Kursets opbygning

Kurset består af 2 dages workshop + forberedelse og hjemmeopgave.

De to workshops vil have fokus på korte oplæg, og hvordan du kan anvende den nye viden i din egen organisation. Du bliver løbende udfordret af din sparringsgruppe og af underviserne, der selv deltager aktivt i arbejdet.

Indimellem de to workshops skal du lave en hjemmeopgave, hvor du samler udvalgte kerne-interessenter og foretager et kvalitetstjek af dine konklusioner fra den første workshop, som du så kan bruge på den efterfølgende workshop.

Du modtager desuden let læsemateriale op til kurset.

Målgruppe

Bestyrelsen, direktionen eller ledelsen som gerne vil fremtidssikre virksomhedens forretningsmodel – og som har en ambition om, at jeres nuværende og kommende bæredygtighedsindsatser skal give jer konkurrencemæssige fordele samt leve op til de ESG-krav I kan risikere at møde.

Virksomheden har typisk under 250 ansatte og bliver dermed indirekte ramt af krav til ESG-rapportering. I skal i gang eller videre med jeres bæredygtighedsrapportering.