Kursus

MUS og målinger

På kurset giver vi dig værktøjer til at få mest muligt ud af dine MUS samtaler. Du lærer hvordan du kan planlægge og gennemføre en samtale der giver værdi for virksomheden og understøtter jeres strategi og mål. Kurset er for HR medarbejdere der har ansvaret for MUS-samtaler.

Der bruges mange timer på Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS) i danske virksomheder. For nogle er MUS en samtale, om alt hvad der rør sig, for andre er det en hyggelig samtale om trivsel, og for nogle er MUS noget, der bare skal overstås. Men MUS skal skabe værdi for virksomheden – og det skal hjælpe til at understøtte og eksekvere din virksomheds strategi og mål.

På kurset arbejder vi med hvordan MUS kan blive en del af virksomhedens strategiproces. Vi dykker ned i hvordan du kan sikre at den enkelte MUS bliver nærværende og giver ejerskab hos både leder og medarbejder. Vi gennemgår hvordan du kobler performancemål og vurdering af potentiale med virksomhedens strategi.

HR er ikke en ting vi gør, det er den ting, der driver vores forretning Sune Lyng, Fagleder for HR og Ledelse

DET LÆRER DU

Efter kurset har du værktøjer til at skabe en struktur og metoder der sikrer effektiv opfølgning. Du har redskaber til at klæde lederne på til at forberede, gennemføre og følge op på MUS. Yderligere vil du have viden om hvordan MUS bliver en del af virksomhedens strategiproces.

Jens Halmø

Chefkonsulent

Jens har 20 års erfaring med HR og ledelse som HR-praktiker og HR-partner i såvel offentlige som private danske og internatio-nale virksomheder. Jens har varetaget en bred vifte af HR-kerneopgaver og –projekter med særligt fokus på Comp & Ben, stillingsvurdering, HR-jura, HR-politikker og –processer, rekrut-tering, ind- og udstationering samt HR-analyser. Jens er optaget af at skabe værdi for virksomhederne gennem en analytisk, sy-stematisk og praktisk anvendelig tilgang til opgaver og strategi.
Jens har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc.int.

  • Direkte +45 3377 3882
  • Mobil +45 4196 3024
  • E-mail jeha@di.dk

Christine Wium Larsen

Kontorelev

Christine har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.