Kursus

MUS og målinger

På kurset giver vi dig værktøjer til at få mest muligt ud af dine MUS samtaler. Du lærer hvordan du kan planlægge og gennemføre en samtale der giver værdi for virksomheden og understøtter jeres strategi og mål.

Der bruges mange timer på Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS) i danske virksomheder. For nogle er MUS en samtale, om alt hvad der rør sig, for andre er det en hyggelig samtale om trivsel, og for nogle er MUS noget, der bare skal overstås. Men MUS skal skabe værdi for virksomheden – og det skal hjælpe til at understøtte og eksekvere din virksomheds strategi og mål.

Indhold

På kurset arbejder vi med hvordan MUS kan blive en del af virksomhedens strategiproces. Vi dykker ned i hvordan du kan sikre at den enkelte MUS bliver nærværende og giver ejerskab hos både leder og medarbejder. Vi gennemgår hvordan du kobler performancemål og vurdering af potentiale med virksomhedens strategi.

Indhold dag 1

 • Ejerskab, forventninger og ambitioner
 • Kobling til strategien
 • Virksomhedens MUS-proces
 • MUS og mål
 • Performance- og potentialevurdering
 • Forventningsafstemning og ejerskab i organisationen
 • Strategisk kompetenceudvikling

Indhold dag 2

 • MUS-politik
 • Hvad skal med i jeres MUS?
 • Din virksomheds MUS-koncept og materiale
 • Påklædning af ledere og medarbejdere
 • Implementering
 • Evaluering af MUS 

Målgruppe

Kurset henvender sig til HR-medarbejdere der har ansvaret for MUS-samtaler.

Praktisk

Kurset varer to dage. Første dag afsluttes med en middag, hvor der efterfølgende er overnatning på kursusstedet - både middag og overnatning er inkluderet i prisen.

DET LÆRER DU

Efter kurset har du værktøjer til at skabe en struktur og metoder der sikrer effektiv opfølgning. Du har redskaber til at klæde lederne på til at forberede, gennemføre og følge op på MUS. Yderligere vil du have viden om hvordan MUS bliver en del af virksomhedens strategiproces.

HR er ikke en ting vi gør, det er den ting, der driver vores forretning Sune Lyng, Fagleder, HR og Ledelse

Jens Halmø

Chefkonsulent

Jens har 20 års erfaring med HR og ledelse som HR-praktiker og HR-partner i såvel offentlige som private danske og internatio-nale virksomheder. Jens har varetaget en bred vifte af HR-kerneopgaver og –projekter med særligt fokus på Comp & Ben, stillingsvurdering, HR-jura, HR-politikker og –processer, rekrut-tering, ind- og udstationering samt HR-analyser. Jens er optaget af at skabe værdi for virksomhederne gennem en analytisk, sy-stematisk og praktisk anvendelig tilgang til opgaver og strategi.
Jens har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc.int.

 • Direkte +45 3377 3882
 • Mobil +45 4196 3024
 • E-mail jeha@di.dk

Gitte Frederiksen

Koordinator

Gitte har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

 • Direkte +45 3377 3701
 • Mobil +45 2085 0809
 • E-mail gih@di.dk