Kursus

Rollen som sparringspartner

Kurset giver dig inputs til, hvordan du som professionel sparringspartner og facilitator kan mindske antallet af fejlbeslutninger og samtidig øge arbejdsglæden for lederne i din virksomhed.

Som ledere kan vi nemt drukne i vores egne opfattelser af den gode løsning – derfor er en dygtig, professionel sparringspartner alfa og omega for de vigtige beslutninger, som en leder træffer i hverdagen. Men sparring er ikke bare sparring. For at det skal give værdi, skal sparringspartneren være i stand til at belyse situationen og give indsigt, afklare og pege på resultater – selvfølgelig fra en professionel vinkel.

Kursets opbygning

På kurset arbejder vi med håndgribelige samtaleværktøjer som coaching og cirkulær problemløsning. Du lærer, hvordan du tackler modstand og håndterer konflikter og bliver klædt på til at analysere og fremlægge de vigtigste pointer – og vi tager udgangspunkt i din rolle som professionel sparringspartner.

Dag 1

 • Metoder og værktøjer til brug i rollen som sparringspartner
 • Anderkendende metode
 • Spørge- og lytteteknik
 • 3 gode værktøjer
 • Coaching

Dag 2

 • Sparring ift. grupper
 • Forandringer og modstand
 • Konflikter
 • Tilrettelæggelse af process

Første dag afsluttes med en middag, hvor der efterfølgende er overnatning på kursusstedet - både middag og overnatning er inkluderet i prisen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som er leder eller HR-medarbejder med opgaver som sparringspartner – og for andre, der arbejder med professionel sparring.

DET LÆRER DU

Efter kurset kan du føre den professionelle samtale og rådgive i beslutningsprocesser. Du kan løse konflikter og håndtere modstand i beslutninger samt facilitere processer med flere deltagere.

HR er ikke en ting vi gør, det er den ting, der driver vores forretning Sune Lyng, Fagleder, HR og Ledelse

Underviser

Det er vigtigt for Sune at være med til at sikre en forståelse blandt ledere for den nødvendige sammenhæng mellem de mennesker, der ledes og den opgave, der skal løses. Han forstår ledelseshåndværket som en kontaktsport, der både byder på kram og knubs, og at begge er vigtige for brugbar læring. Sune har en særdeles bred faglig og praktisk erfaring både inden for generel ledelse og HR, hvor han senest har været HR-chef i en organisation med globalt aftryk. Han arbejder for at reducere kom-pleksiteten i ledelsesopgaven, så problemer kan blive håndtérbare og løst hurtigt og konstruktivt.

Sune Lyng

Fagleder, HR og Ledelse

 • Mobil: +45 2628 9322
 • Direkte: +45 3377 3751
 • E-mail: suly@di.dk

Gitte Frederiksen

Koordinator

Gitte har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

 • Direkte +45 3377 3701
 • Mobil +45 2085 0809
 • E-mail gih@di.dk