Kursus

Ansættelse fra A-Z – webinar

Er det ulovligt at afskedige gravide eller barslende medarbejdere? Hvad skal man være særligt opmærksom på i forhold til afskedigelse ved sygdom? Og hvad hvis medarbejderen er handicappet? Vi ser nærmere på ansættelse under ATL-overenskomsten.

Der er mange udfordringer i arbejdet med HR og personalejura, og det kan blive dyrt ikke at kende reglerne. På dette kursus gennemgås de væsentligste forhold, man skal være opmærksom på, når man skal ansætte og afskedige funktionærer og medarbejdere på ATL-overenskomsten.

Vi ser blandt andet på:

 • Ansættelsesproceduren
 • Ansættelsesbeviser
 • Advarsler
 • Bortvisninger
 • 120-dages reglen
 • Saglighed i opsigelsen

Du vil også få indsigt i nyere retspraksis og lovmæssige tiltag af ansættelsesretlig betydning. Herudover vil du få udleveret relevant materiale som eksempelvis skabeloner til skriftlige advarsler og opsigelser, som du kan bruge i den praktiske hverdag i virksomheden.

Kurset er ikke et overenskomstkursus, men et grundlæggende personalejuridisk kursus. Vær opmærksom på at der løbende sker væsentlige ændringer i love og regler inden for ansættelse og afskedigelse. Selvom du tidligere har deltaget, kan du derfor med fordel genopfriske din viden på dette kursus.

Kurset er obligatorisk på ATL ACADEMY MASTER                                                

Et webinar er et online kursus, hvor kursisterne via et link kan se og høre et live oplæg, på deres egen skærm.

Kurset henvender sig til:

Nye og rutinerede arbejdsledere, HR-medarbejdere og andre administrative medarbejdere. Kurset er tilrettelagt således, at deltagerne opnår en allround opkvalificering inden for ansættelsesretten.

                                                                      

Undervisere

Anne Katrine Post

Konsulent, advokatfuldmægtig

 • Mobil: +45 4021 8828
 • Direkte: +45 3377 4742
 • E-mail: ankp@di.dk

Páll Ólavur Scheel

Konsulent

 • Mobil: +45 2942 2591
 • Direkte: +45 3377 3413
 • E-mail: paos@di.dk

Sanne Trasborg

Sekretær

 • Direkte +45 3377 4724
 • Mobil +45 3016 6551
 • E-mail satr@di.dk