Kursus

Konflikthåndtering i hverdagen

Det er en vigtig opgave for HR-professionelle at kunne hjælpe kompetent, når konflikter opstår i hverdagen. Det er vigtigt, fordi uløste konflikter kan medføre store og unødige økonomiske og menneskelige tab.

Kurset giver dig både en forståelse for hvad konflikter indeholder, hvordan de opstår og ikke mindst hvilken rolle du som HR-professionel kan indtage for at bidrage til opløsningen af konflikter. 

Konflikt er ikke dårligt. Der kommer ofte gode ting ud af uenighed: nye metoder, større forståelse eller håndfaste aftaler. Men det kræver, at konflikter håndteres sikkert og fast. HR har ofte rollen som den funktion i virksomheden, der erkender tegnene på en igangværende uoverensstemmelse. Ikke sjældent er der også en forventning om, at det netop er HR, som tager ansvar for at få løst konflikterne. Og det er jo ikke noget problem, bare HR har den rette viden og træning i konflikthåndtering - også til at melde ud når konflikten rækker videre, end hvad HR kan gøre.

Kursets opbygning

På kurset får du viden og redskaber til at kunne imødegå og håndtere konflikter, så de ikke vokser sig overskueligt store. Du får en praktisk indføring i, hvordan der kan medieres mellem parter, der er uenige, og du får mulighed for at finde din stil og holdning som HR-professionel, der tager vare om virksomhedens uundgåelige konflikter.

Dag 1 - Effektiv konflikthåndtering

 • Hvordan defineres en konflikt og hvilke typer findes der?
 • Spot konflikten før den eskalerer
 • Konfliktanalyse gennem dramatrekanten
 • Verbal og non-verbal påvirkning af konflikten
 • Hvad gør jeg, når jeg selv er del af konflikten?

Dag 2 - God mediation under konflikter

 • Hvad er mediation og værdien af det?
 • HR i mediatorrollen
 • Sådan laver du mediation
 • Praktiske øvelser i konfliktmediation

Første dag afsluttes med en middag, hvor der efterfølgende er overnatning på kursusstedet - både middag og overnatning er inkluderet i prisen.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til HR professionelle, som ønsker at øge deres muligheder for at forstå, håndtere og løse konflikter i hverdagens støtte til virksomheden. Sekundært kan ledere også deltage i kurset.

Underviser Lise Terp

Dansk Industri gennemfører kurset i samarbejde med konsulent, forfatter og konfliktmediator Lise Terp. Lise Terp har skrevet bogen ”Spind guld på konflikthåndtering”, som udleveres ved kursets start.

Lise Terp har arbejdet med at forebygge og løse konflikter siden 1998, og har siden 2007 arbejdet som selvstændig med fokus på konfliktløsning og stresshåndtering.

Gitte Frederiksen

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3701
 • Mobil +45 2085 0809
 • E-mail gih@di.dk