Kursus

Løn- og arbejdstid i praksis

Formålet med dette kursus er at give deltagerne et praktisk kendskab til ATL-overenskomstens bestemmelser om løn og arbejdstid, og hvordan man udnytter de muligheder for driftsoptimering, som overenskomsten tilbyder.

I undervisningen anvendes i vidt omfang konkrete cases fra enkelte (anonyme) virksomheder med henblik på at give input til, hvordan arbejdstiden og lønnen kan tilrettelægges på den mest fleksible og rentable måde.

Vi vil blandt andet komme ind på følgende problemstillinger:

 • Hvad er overenskomstmæssig løn og hvilke tillæg er overenskomstmæssige?
 • Hvilke oplysninger leverer virksomheden til eksterne lønbehandlere?
 • Eksempler på fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet?
 • Timeløn eller fuldløn – hvad er optimalt?
 • Fastlagt daglig arbejdstid og ikke fastlagt daglig arbejdstid – hvad er optimalt?
 • Hvilke regler gælder for varierende ugentlig arbejdstid?
 • Hvordan anvender virksomheden varierende ugentlig arbejdstid i praksis?

Der bliver serveret kaffe/te, frugt/kage og vand på kurset.

KURSET HENVENDER SIG TIL

Nye og rutinerede arbejdsledere, transportledere/kørselsledere, HR–medarbejdere og andre administrative medarbejdere, der håndterer løn– og arbejdstidsspørgsmål på virksomheden.

                                                                      

Underviser

Henrik Christensen

Seniorchefkonsulent

 • Mobil: +45 2228 8483
 • Direkte: +45 3377 4725
 • E-mail: hech@di.dk
Sanne Trasborg

Sanne Trasborg

Sekretær

 • Direkte +45 3377 4724
 • Mobil +45 3016 6551
 • E-mail satr@di.dk