Kursus

Rekruttering og onboarding

På kurset lærer du at skabe et godt samspil mellem Employer Branding, rekruttering og indføring i virksomheden, samtidig med at du styrker dine evner som interviewer. På den måde får du skabt de bedste forudsætninger for at tiltrække de bedste medarbejdere og sikre en effektiv opstart.

Rekruttering kan være en hård kamp om få kandidater. For at vinde kræver det, at din virksomhed er god til at annoncere, stille de rigtige spørgsmål under et interview og introducere den nye medarbejder på en effektiv måde. Rekruttering kan i sig selv være kompliceret, men en forudsætning for at tiltrække den rigtige medarbejder, med de rigtige kompetencer er, at I også har analyseret jer frem til, hvilke kompetencer I har brug for, samt hvilke juridiske forhold I skal tage højde for.

Indhold

På kurset giver vi dig værktøjer til at pin-pointe de kompetencer, som I har brug for. Vi lærer dig, hvordan I effektivt planlægger og gennemfører alle dele af rekrutteringen lige fra employer branding til den solide indføring af jeres nye medarbejder. Vi går igennem værktøjer som interviews og tests.

Indhold dag 1

 • Rekrutteringsprocessen
 • Ansættelsesinterview (inkl. øvelser)
 • Annoncerings- og søgestrategi
 • Employer Branding

Indhold dag 2

 • Test og personvurderingsværktøjer
 • Rekrutterinmgens regelsæt
 • Rekrutteringspolitik og personaleplanlægning
 • Onboarding af den nye medarbejder

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og HR-medarbejdere, der arbejder med rekruttering.

Praktisk

Kurset varer to dage. Første dag afsluttes med en middag, hvor der efterfølgende er overnatning på kursusstedet - både middag og overnatning er inkluderet i prisen.

HR er ikke en ting vi gør, det er den ting, der driver vores forretning Sune Lyng, Fagleder, HR og Ledelse

DET LÆRER DU

Efter kurset kan du planlægge en succesfuld rekrutteringsproces og gennemføre det gode interview. Du vil også kunne brande din virksomhed for at tiltrække de rigtige medarbejdere.

Jens Halmø

Chefkonsulent

Jens har 20 års erfaring med HR og ledelse som HR-praktiker og HR-partner i såvel offentlige som private danske og internatio-nale virksomheder. Jens har varetaget en bred vifte af HR-kerneopgaver og –projekter med særligt fokus på Comp & Ben, stillingsvurdering, HR-jura, HR-politikker og –processer, rekrut-tering, ind- og udstationering samt HR-analyser. Jens er optaget af at skabe værdi for virksomhederne gennem en analytisk, sy-stematisk og praktisk anvendelig tilgang til opgaver og strategi.
Jens har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc.int.

 • Direkte +45 3377 3882
 • Mobil +45 4196 3024
 • E-mail jeha@di.dk

Gitte Frederiksen

Koordinator

Gitte har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

 • Direkte +45 3377 3701
 • Mobil +45 2085 0809
 • E-mail gih@di.dk