Kursus

Bæredygtig innovation og forretningsudvikling

Fra ambitioner til konkrete produkter og forretningsmodeller på 8 uger

DI har i samarbejde med Kirk, Hatch & Bloom og purpose@heart fornøjelsen af at tilbyde danske virksomheder vores helt nye kursus, der giver dig værktøjer til at bringe dine ambitioner om ansvar og bæredygtighed fra idéer og ambitioner til helt konkrete forretningsmodeller, produkter og services på 8 uger.

Kunder og forbrugere har stadig højere forventninger til de virksomheder, de vælger at handle med, når det kommer til samfundsansvar, sociale og miljømæssige påvirkninger. Mange store virksomheder stiller f.eks. krav til deres underleverandører om at levere ydelser, der kan bidrage til at nedbringe deres belastning på klimaet og samfundet. Og vi ser flere og flere eksempler, hvor bæredygtighed bliver en god investering, der skaber værdi og udvikler forretningen. Der er derfor en stærk konkurrencemæssig fordel i at forstå, hvordan I kan udnytte bæredygtighed og verdensmål som værktøj til at tiltrække og fastholde kunder, partnere og medarbejdere, og udvikle forretningsmodeller og produkter, der er med til at løse verdens udfordringer – frem for at bidrage til dem.

Velafprøvede værktøjer, innovationsmetoder, prototyping, kortlægning af dit interessentlandskab og din virksomheds positive og negative bidrag til samfundet, er blandt de greb, vi bruger, når vi sammen finder den vej, der gør verdensmål og bæredygtighed til sund forretning for din virksomhed.

Vi zoomer ind på, hvad det kræver at omsætte Verdensmål og bæredygtighed til konkrete produkter eller forretningsmodeller, så du ikke falder i green-washing fælden.

Kurset er for dig, der har ansvar for bæredygtighed, forretningsudvikling eller innovation og som vil omsætte bæredygtighed til en investering i en sund forretning gennem konkrete redskaber og veldokumenterede metoder.

Forankring, risikominimering og handlekraft

Kurset giver dig operationel viden og konkrete værktøjer, der gør dig kompetent og handlekraftig i forhold til bæredygtig innovation og forretningsudvikling:

 • Vi sætter bæredygtighed i perspektiv og giver overblik over Verdensmål og ESG. Vi ser på, hvordan de kan anvendes til at sætte retning og bruges som prioriteringsredskab til innovationsprojekter og investeringer.
 • Du får konkrete redskaber til at placere bæredygtighed i en forretningsstrategisk kontekst og redskaber til at skabe medejerskab og opbakning i din virksomhed.
 • Fra idégenerering til løsning. Du får mulighed for at omsætte idéer og ambitioner til konkrete forretningsmodeller, produkter og services på 8 uger.

Din virkelighed er i centrum

På kurset arbejder vi med din egen udviklingsplan og hjælper dig med at identificere dit udgangspunkt, dine mål og dit konkrete udviklingspotentiale. Derved går du fra kurset med en styrket værktøjskasse, en tydelig retning for at fortsætte arbejdet med bæredygtig forretningsudvikling og skelettet til implementering af dit første eller næste projekt.

Afholdelsessted

Modul 1: Industriens Hus i København
Modul 2: Jylland
Modul 3: KH&B i kødbyen i København
Modul 4: Industriens Hus i København

Det arbejder vi med på uddannelsen

  • Modul 1 Baseline

   Vi giver overblik over Verdensmål og sætter dem ind i en forretningsstrategisk sammenhæng, så du får en ramme for at gøre bæredygtighed til en del af jeres forretningsstrategi.

  • Modul 2 Prototyping

   Muligheder og udfordringer kortlægges og prioriteres. I dialog med andre deltagere og undervisere formuleres de initiativer, du skal arbejde videre med. De udvalgte initiativer defineres, så du er klar til at gå i dialog med direktionen/din ledelsen og sikre forankring i organisationen.

  • Modul 3 Løsninger

   Initiativer og mål omsættes til konkrete idéer og planer i et workshop-format baseret på Design Thinking processer. Hver deltager arbejder med sin egen strategi og sit eget produkt.

  • Modul 4 Ready-Set-Business case

   Anstrengelserne fra modul 1-3 præsenteres og trykprøves overfor et panel af erfarne eksperter i bæredygtighed og forretningsudvikling, inden du skal bringe din plan hjem og omsætte den til handling.

Teori og praksis i forening

Vi ved at teori først skaber værdi, når det forenes med praksis, for først da bliver du i stand til at skabe handling og nå konkrete og målbare resultater. Du skal derfor afsætte tid mellem modulerne til arbejde med en række konkrete opgaver, som vi følger op på i fællesskab og anvender på det efterfølgende modul.

Små hold og erfarne undervisere

Vi har plads til max 12 deltagere på holdet. Både for at give dig mulighed for at skabe et stærkt og relevant netværk til brug i dit efterfølgende arbejde, og for at sikre ordentlig tid til at arbejde med dig og din virksomhed. Kursets undervisere har mange års erfaring med at arbejde med danske og internationale virksomheder. Du kan læse mere om underviserne her:

Michael K. Rasmussen - purpose@heart

Lotte Lyngsted Jepsen - Kirk, Hatch & Bloom

Line Poulsen, DI

Gitte Frederiksen

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3701
 • Mobil +45 2085 0809
 • E-mail gih@di.dk

Line Poulsen

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 3377 4837
 • Mobil +45 3016 6521
 • E-mail lpou@di.dk