Kursus

Ansættelse af medarbejdere fra EU/EØS og Norden

Kurset giver dig overblik over muligheder og begrænsninger for internationale ansættelser af medarbejdere med statsborgerskab fra EU/EØS og Norden. Vi hjælper dig med at blive godt rustet til at kunne rekruttere medarbejdere, både inden for EU’s grænser og inden for Norden.

Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft, og kampen om de gode medarbejdere er hård. Derfor kan det være en fordel at vende blikket ud imod resten af verden, når du skal rekruttere. Der følger dog særlige regler med, når der skal foretages internationale ansættelser. På dette kursus vil vi give dig den nødvendige viden til at undgå fodfejl i ansættelsesprocessen, som kan koste virksomheden unødvendige omkostninger og lette vejen til rekruttering af EU/EØS og nordiske medarbejdere.

Du lærer bl.a.:

Efter kurset har du et overblik over, hvordan rekruttering og ansættelse af udenlandske medarbejdere forløber. Du kan navigere i det komplekse regelsæt og dermed undgå problemer ved brug af udenlandsk arbejdskraft.

Hvilke registreringskrav der er til EU/EØS medarbejderne, og hvordan nordiske medarbejdere skal registrere sig, når de kommer til Danmark for at arbejde.

Processen omkring rekruttering via tjeklister og offentlige hjemmesider, som kan anvendes i virksomheden efter kurset, når medarbejderne bliver lokalansat på en virksomhed i Danmark.

Vi kommer også omkring de regler, der omgiver medarbejdere, der bliver boende i et andet EU/EØS eller nordisk land, men som udfører arbejde i Danmark fra bopælen i udlandet.

Du får et overblik over hvilket lands love der finder anvendelse på ansættelsesforholdet, når medarbejderen beholder sin bopæl i udlandet. På kurset stifter du bekendtskab med reglerne om social sikring, og hvordan reglerne om social sikring kan have betydning for den samlede medarbejderomkostning, hvis man ikke begrænser medarbejderens arbejde i hjemlandet.

Du bliver klædt på til at kunne sikre en korrekt ansættelsesproces i virksomheden.

Vi gennemgår:

  • Registreringer af medarbejdere fra EU/EØS og Norden
  • Hvilke ansættelsesvilkår skal den udenlandske medarbejder have
  • Hvilket lands love gælder for ansættelsesforholdet
  • Reglerne om social sikring

Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til ledere og medarbejdere i en HR- og personalefunktion, som ønsker kendskab til muligheder for at ansætte medarbejdere fra EU/EØS og Norden.