Kursus

Ansættelse af medarbejdere fra tredjelande (uden for EU/EØS og Norden)

Vi hjælper dig med at blive rustet til at kunne rekruttere internationale medarbejdere fra tredjelande.

Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft, og kampen om de gode medarbejdere er hård. Derfor kan det være en fordel at vende blikket ud imod resten af verden, når du skal rekruttere. Der følger dog yderligere regler med, når der skal foretages ansættelse af medarbejdere fra tredjelande. På dette kursus vil vi give dig den nødvendige viden til at undgå fodfejl i ansættelsesprocessen, som kan koste virksomheden bøder eller have andre unødvendige omkostninger.

Du lærer bl.a.:

Du får et overblik over, hvordan rekruttering og ansættelse af udenlandske medarbejdere fra tredjelande forløber. Du kan navigere i det komplekse regelsæt og dermed undgå problemer og bøder ved brugen af udenlandsk arbejdskraft.

Vi gennemgår, hvilke ordninger udenlandske medarbejdere kan ansøge om arbejdstilladelser igennem, og hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde. Du får et overblik over, hvilket lands love, der finder anvendelse på ansættelsesforholdet. På kurset stifter du bekendtskab med reglerne om social sikring til tredjelandsborgere.

Du bliver klædt på i forhold til at kunne sikre en korrekt ansættelsesproces i virksomheden, og hvordan du bedst sikrer, at medarbejderne har en gyldig arbejdstilladelse.

Vi gennemgår:

  • Arbejdstilladelser og de forskellige ordninger
  • Visumregler og undtagelser til arbejdstilladelser
  • Hvilke ansættelsesvilkår skal den udenlandske medarbejder have
  • Hvilket lands love gælder for ansættelsesforholdet
  • Hvordan man undgår problemer og bøder
  • Reglerne om social sikring i Danmark

Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til ledere og medarbejdere i en HR- og personalefunktion, som ønsker kendskab til muligheder for at ansætte udenlandske medarbejdere.