Online kursus

Få styr på Fællesoverenskomsten

På dette kursus giver vi dig et overblik over Fællesoverenskomsten og de relevante personalejuridiske love. Du får viden om den ansættelsesretlige og sociale lovgivning, og vi gennemgår regler for timelønnede og ansatte på funktionærlignende vilkår.

Det er helt essentielt for en virksomhed at have styr på  reglerne i den overenskomst, som man er omfattet af. Men hvordan navigerer man i de mange forskellige regler og forhold – og hvordan sørger man for at overholde reglerne og sikre, at man ikke begår små fodfejl, der ender med at koste virksomheden dyrt?

Kursets opbygning

På dette kursus bliver du først og fremmest undervist i Fællesoverenskomsten. Vi dykker ned i regler for timelønnede og funktionærlignende vilkår, og hvilke ansættelsesretslige og sociale lovgivninger der er på området. Vi lærer dig hvilke rettigheder og pligter lederen har i forhold til de ansatte, og hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Vi gennemgår følgende emner i Fællesoverenskomsten:

 • Det fagretlige system
 • Samarbejdet SU, Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter
 • Arbejdstid
 • Ferie og frihed/feriefridage
 • Forskudt tid
 • Løn - normaltimeløn, særlig opsparing, tillægsbetaling
 • Lokalaftale - lokalløn
 • Opsigelsesregler, herunder fratrædelsesgodtgørelse
 • Sygdom
 • Børns sygdom og hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage
 • Barsel
 • Pension

Målgruppe

Kurset er for nye og rutinerede ledere, produktionschefer, HR-medarbejdere og andre administrative medarbejdere med behov for viden inden om Fællesoverenskomsten.

DET LÆRER DU

Efter kurset kan du matche en tillidsrepræsentants kendskab til Fællesoverenskomsten. Du kan vejlede virksomheden om forhold for timelønnede og ansatte på funktionærlignende vilkår. Efter kurset vil du også kunne navigere uden om de typiske fodfejl og spare virksomheden for unødige omkostninger.

Online undervisning

Dette kursus er et onlinekursus, som foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du vil få tilsendt på mail inden kursusstart. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må gerne tilslutte dit webkamera, men dette er ikke et krav.

Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Seniorkoordinator, Support Rådgivning

Gitte har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

 • Direkte +45 3377 3701
 • Mobil +45 2085 0809
 • E-mail gih@di.dk