Kursus

Få styr på Fællesoverenskomsten

På dette kursus giver vi dig et overblik over Fællesoverenskomsten og de relevante personalejuridiske love. Du får viden om den ansættelsesretlige og sociale lovgivning, og vi gennemgår regler for timelønnede og ansatte på funktionærlignende vilkår.

Det er helt essentielt for en virksomhed at have styr på personalejuraen og de gældende regler. Men hvordan navigerer man i de mange forskellige titler og forhold – og hvordan sørger man for at overholde regler og sikre, at man ikke begår små fodfejl, der ender med at koste virksomheden dyrt?

NB: Kursusmateriale udleveres ikke, men sendes elektronisk en uge før kursusstart.

Kursets opbygning

På dette kursus bliver du først og fremmest undervist i Fællesoverenskomsten og andre personalejuridiske love. Vi dykker ned i regler for timelønnede og funktionærlignende vilkår, og hvilke ansættelsesretslige og sociale lovgivninger der er på området. Vi lærer dig hvilke rettigheder og pligter lederen har i forhold til de ansatte, og hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Vi gennemgår følgende emner:

 • Arbejdstid
 • Frihed
 • Forskudt tid
 • Løn - normaltimeløn, særlig opsparing, tillægsbetaling
 • Lokalaftale - lokalløn
 • Opsigelsesregler, herunder fratrædelsesgodtgørelse
 • Tillidsrepræsentanter
 • Sygdom
 • Børns sygdom og hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage
 • Barsel
 • Pension
 • Faglig strid
 • Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 
 • Fonde

Målgruppe

Kurset er for nye og rutinerede ledere, produktionschefer, HR-medarbejdere og andre administrative medarbejdere med behov for viden inden om Fællesoverenskomsten.

DET LÆRER DU

Efter kurset kan du matche en tillidsrepræsentants kendskab til overenskomsten. Du kan vejlede virksomheden om forhold for timelønnede og ansatte på funktionærlignende vilkår. Efter kurset vil du også kunne navigere uden om de typiske fodfejl og spare virksomheden for unødige omkostninger.

Underviser

Alexander Michael Rosetzsky

Chefkonsulent, advokat

 • Mobil: +45 4156 0324
 • Direkte: +45 3377 4736
 • E-mail: alro@di.dk

Gitte Frederiksen

Koordinator

Gitte har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

 • Direkte +45 3377 3701
 • Mobil +45 2085 0809
 • E-mail gih@di.dk