Kursus

Grundkursus i funktionærret - handel, transport, service og butik

På kurset giver vi dig indblik i de overordnede rammer for funktionæransættelser. Vi gennemgår trin for trin forløbet fra ansættelsens start til ophøret af ansættelsen og de vilkår, der er under det løbende ansættelsesforhold. Til sidst gennemgår vi reglerne i funktionæroverenskomsten for handel, transport, service og butik. Kurset er for dig, der har brug for at have styr på de gældende regler og love for funktionærer i disse brancher.

Reglerne for medarbejdere bliver hele tiden mere og mere komplicerede. Små fodfejl kan koste dyrt og skabe en masse frustration og tidsspild på arbejdspladsen. Så hvordan sikrer jeres virksomhed, at I er up to date med de nyeste love og regler for funktionærer i handel, transport, service og butik?

På kurset underviser vi først og fremmest i funktionærloven, funktionæroverenskomsten for handel, transport, service og butik – men også andre personalejuridiske områder der har betydning for jeres virksomhed. Vi gennemgår blandt andet emner som den danske model, ledelsesretten og jeres pligter som arbejdsgiver. Vi går i dybden med alle de forhold, der er vigtige lige fra starten af ansættelsen til ophøret af ansættelsen. Alt dette og meget mere får du viden om på dette kursus.

NB: Kursusmateriale udleveres ikke, men sendes elektronisk en uge før kursusstart.

Gitte Frederiksen

Koordinator

Gitte har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

OBS: Har du personalejuridiske spørgsmål, bedes du henvende dig til Juravagten på tlf: 3377 3377 eller sende en mail til jura@di.dk.

  • Direkte +45 3377 3701
  • Mobil +45 2085 0809
  • E-mail gih@di.dk