Vi opdaterer vores systemer i løbet af weekenden. Du kan derfor opleve af nogle funktioner ikke virker.

Grundkursus i funktionærret (Industriens funktionæroverenskomst)

På kurset gennemgår vi de overordnede rammer for funktionæransættelser. Vi dykker ned i forløbet trin for trin fra ansættelsens start til ophøret af ansættelsen – og de vilkår der gælder under ansættelsesforholdende. Vi peger ud og lærer dig om de relevante regler i Industriens Funktionæroverenskomst. Kurset er for alle, der har et behov for en grundlæggende viden om de forhold, der er gældende for funktionærer.

Det personalejuridiske område er en svær størrelse. Der er mange love og regler, der skal overholdes, hvis man som virksomhed ønsker at undgå at træde ved siden af og bære økonomisk ansvar for fejl. Det kan være svært at holde styr på alle elementerne – og som ny i faget kan det virke helt uoverskueligt. Hvordan er det lige med forskelsbehandling og persondata? Det lærer vi dig på dette kursus – og meget mere.

På kurset går vi i dybden med funktionærloven og Industriens Funktionæroverenskomst, og den betydning det har for virksomheden. Vi giver dig indblik i områder, som jeres virksomhed skal forholde sig til, heriblandt persondatalovgivningen og forskelsbehandlingsloven. Vi gennemgår ledelsesretten og jeres pligter som arbejdsgiver, hvad I skal vide om ansættelser, sygmeldinger, sanktioner og meget mere.

  1. Navigere i reglerne for funktionæransatte

  2. Analysere og gennemskue juridiske problemstillinger, der vedrører funktionærer

  3. Vejlede virksomheden og undgå fodfejl

Tanja Bregninge Itenov

Sekretær

Tanja har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.