Online kursus

Grundlæggende udstationering (Medarbejdere der sendes til at arbejde i udlandet)

Mange virksomheder vender blikket imod resten af verden og sender medarbejdere afsted over Danmarks landegrænse, når de skal levere et produkt eller en tjenesteydelse. Der følger mange regler med, når medarbejderne rejser ud for virksomheden.

Kurset ”Grundlæggende udstationering” giver dig et grundlæggende indblik i, hvornår der er tale om udstationering, og hvilke regler man skal være opmærksom på, når en medarbejder skal udstationeres til andre EU- eller tredjeverdenslande.

Vi hjælper dig med at opnå et grundlæggende kendskab til udstationeringsbegreberne, og hvilke rettigheder medarbejderen har, og hvilke pligter virksomheden står over for.

Vi kommer også med eksempler på, hvornår der ikke er tale om udstationering, og hvilke regler der gælder i andre tilfælde, hvor medarbejdere rejser ud i verden.

På dette kursus får du et indblik i, hvilke administrative skridt andre virksomheder foretager, inden de udstationerer deres medarbejdere. Indblikket får du via en gennemgang af DI's tjeklister ved udstationering, der er udarbejdet i samarbejde med DI's erfarende medlemsvirksomheder.

Du lærer bl.a.:

Vi gennemgår, hvad en udstationering er, og du bliver klædt på til at kunne se, hvornår der er tale om en udstationering, og hvilke regler man skal være opmærksom på, når medarbejderen udstationeres.

Vi giver også et indblik i, hvor reglerne kommer fra (direktiver/forordninger) og hvilke virksomhedspligter og medarbejderrettigheder, der følger med reglerne.

Efter kurset har du et overblik over reglerne og de administrative opgaver, der skal foretages inden medarbejderen udstationeres.

Vi gennemgår:

  • Hvad er en udstationering?
  • Hvilket lands ansættelsesvilkår skal medarbejderen have?
  • Hvilket lands love gælder for ansættelsesforholdet?
  • Social sikring

Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til ledere og medarbejdere i en HR- og personalefunktion, som ønsker et grundlæggende kendskab til de regler, der gælder, når en medarbejder sendes til udlandet for at arbejde (udstationering).

Kurset er grundlæggende og indeholde muligheder for at få kendskab til, hvornår der er tale om udstationering og hvilke regler, der gælder ved udstationering.

Online undervisning

Dette kursus er et onlinekursus, som foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du vil få tilsendt på mail inden kursusstart. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må gerne tilslutte dit webkamera, men dette er ikke et krav.