online Kursus

I dybden med arbejdstidsregler - Industriens Overenskomst

Industriens Overenskomst giver mange muligheder for at planlægge arbejdstiden, så den passer til virksomhedens behov på det givne tidspunkt. På dette kursus lærer du overenskomstens arbejdstidsregler at kende, så du efterfølgende kan planlægge arbejdstiden i din virksomhed, så den matcher produktionsbehovet – uden at I betaler for meget for arbejdet.

Mange danske virksomheder bruger rigtig mange penge på overarbejde. Det har konsekvenser for både medarbejderne og for virksomheden. Hvordan sikrer I, at jeres virksomhed planlægger arbejdstiden så smart som muligt? Og hvad er mulighederne egentlig?

På et kursusforløb online over 3 formiddage, får du en solid indføring i Industriens Overenskomsts fleksible regler for planlægning af arbejdstiden og de regler, der er for betaling, når jeres medarbejdere arbejder på forskellige tider af døgnet og ugen. Vi gennemgår blandt andet forskellige typer af arbejdstid, og vi dykker ned i de respektive forudsætninger og fordele.

Kursets opbygning

På kurset går vi over 3 dage i dybden med forskellige måder at planlægge arbejdstiden på. Vi giver dig metoder og værktøjer til at tilpasse jeres vagtplaner, så I kan minimere behovet for overarbejde betragteligt.

Du får en solid indføring i de fleksible regler, der er i Industriens Overenskomst, og hvordan I kan arbejde smartere. Du bliver helt skarp på, hvad forudsætningerne er for de enkelte modeller, hvad fordelene er, og hvordan arbejdstiden skal varsles og aflønnes. Endelig får du et indblik i den del af arbejdsmiljølovgivningen, der omhandler hviletidsbestemmelserne, og som vil påvirke planlægningen af arbejdstiden.

Program

På kurset gennemgår vi bl.a. nedenstående temaer, og vi ser på hvilke regler, der egner sig bedst til hvilke situationer:

  • Hviletid
  • Den normale arbejdstid
  • Varierende ugentlig arbejdstid
  • Weekendarbejde
  • Deltid
  • Flextid
  • Overarbejde
  • Forskudt arbejdstid
  • Skifteholdsarbejde
  • Fravigelse af overenskomsten

Målgruppe

Kurset er for dig, der er ansvarlig for at planlægge og administrere virksomhedens arbejdstid i en virksomhed, der er omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst. Du kan f.eks. være produktionschef, produktionsleder, produktionsplanlægger, payroll manager, lønbogholder eller HR-medarbejder.

Online undervisning

Dette online-forløb foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du får tilsendt via en outlook indkaldelse. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må gerne tilslutte dit webkamera. Sørg for, at du kan logge på Microsoft Teams inden, modulet starter.

Niels Krarup

Niels Krarup

Seniorchefkonsulent

Jesper Timann Thomasen

Jesper Timann Thomasen

Chefkonsulent

Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Koordinator