Kursus

I dybden med skifteholdsarbejde - IO

Mange danske virksomheder kan gennem brug af reglerne for skiftehold opnå større fleksibilitet, færre omkostninger og nemmere planlægning. På dette kursus giver vi dig værktøjerne til at bruge overenskomstens regler mere effektivt.

Kursets opbygning

På kurset går vi i dybden med Industriens Overenskomsts skifteholdsregler. Du får metoder og værktøjer til at tilpasse jeres nuværende planlægningsmetoder, så I kan opnå en større fleksibilitet og en drift der er bedre tilpasset virksomhedens behov. Derudover får du en solid indføring i, hvornår virksomheder kan anvende skiftehold, hvilke forudsætninger der skal være, hvordan det skal planlægges, og hvilke krav og regler der gælder for planlægning og aflønning samt på hvilke områder der virksomheden passende kan indgå lokalaftaler. Du får overblik over de regler, der er for hviletid og fridøgn i arbejdsmiljølovgivningen – og til sidst får du værktøjer og metoder til planlægning af skifteholdsarbejde.

Som en del af kurset gennemgår vi DI og CO-industris skifteholdsprogram, hvordan værktøjet fungerer, muligheder og begrænsninger, samt konkret skifteholdsplanlægning i værktøjet. Du skal derfor medbringe din egen pc, da der vil være mulighed for selv at arbejde med værktøjet og eventuelt få sparring til egne konkrete planer.

NB: Kursusmateriale udleveres ikke, men sendes elektronisk en uge før kursusstart.

Dag 1

 • Arbejdsmiljølovens regler om hviletid og fridøgn
 • 48-timers reglen
 • Overenskomstens regler for skifteholdsarbejde

Dag 2

 • Planlægning og optimering af skiftehold
 • § 8, stk. 7 – aftaler
 • Brug af skifteholdsprogrammet

Første dag afsluttes med en middag, hvor der efterfølgende er overnatning på kursusstedet - både middag og overnatning er inkluderet i prisen.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er ansvarlig for at planlægge og administrere virksomhedens skifteholdsarbejde i en virksomhed, der er omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst. Du kan f.eks. være produktionschef. produktionsleder, produktionsplanlægger, payroll manager, lønbogholder eller HR-medarbejder.

Jesper Timann Thomasen

Jesper Timann Thomasen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4644
 • Mobil +45 5213 2368
 • Send e-mail  
Niels Krarup

Niels Krarup

Chefkonsulent, advokat

 • Direkte +45 3377 3493
 • Mobil +45 5213 2350
 • Send e-mail  
Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Koordinator

 • Direkte +45 3377 3701
 • Mobil +45 2085 0809
 • Send e-mail