Kursus

I dybden med skifteholdsarbejde - IO

Mange danske virksomheder kan gennem brug af reglerne for skiftehold opnå større fleksibilitet, færre omkostninger og nemmere planlægning. På dette kursus giver vi dig værktøjerne til at bruge overenskomstens regler mere effektivt.

Kursets opbygning

På kurset går vi i dybden med Industriens Overenskomsts skifteholdsregler. Du får metoder og værktøjer til at tilpasse jeres nuværende planlægningsmetoder, så I kan opnå en større fleksibilitet og en drift der er bedre tilpasset virksomhedens behov. Derudover får du en solid indføring i, hvornår virksomheder kan anvende skiftehold, hvilke forudsætninger der skal være, hvordan det skal planlægges, og hvilke krav og regler der gælder for planlægning og aflønning samt på hvilke områder virksomheden passende kan indgå lokalaftaler. Du får overblik over de regler, der er for hviletid og fridøgn i arbejdsmiljølovgivningen – og til sidst får du værktøjer og metoder til planlægning af skifteholdsarbejde.

Som en del af kurset gennemgår vi DI og CO-industris skifteholdsprogram, hvordan værktøjet fungerer, muligheder og begrænsninger, samt konkret skifteholdsplanlægning i værktøjet. Du skal derfor medbringe din egen pc, da der vil være mulighed for selv at arbejde med værktøjet og eventuelt få sparring til egne konkrete planer.

Modul 1 og 2 (gennemføres online)

  • Arbejdsmiljølovens regler om hviletid og fridøgn
  • 48-timers reglen
  • Overenskomstens regler for skifteholdsarbejde

Modul 3 (gennemføres fysisk)

  • Planlægning og optimering af skiftehold
  • § 8, stk. 7 – aftaler
  • Brug af skifteholdsprogrammet

Modul 3 er praktisk håndtering af skifteholdsplaner.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er ansvarlig for at planlægge og administrere virksomhedens skifteholdsarbejde i en virksomhed, der er omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst. Du kan f.eks. være produktionschef, produktionsleder, produktionsplanlægger, payroll manager, lønbogholder eller HR-medarbejder.