online Kursus

Industriens Overenskomst - online

På dette online forløb giver vi dig et grundigt indblik i Industriens Overenskomst og andre relevante personalejuridiske forhold. Vi dykker ned i regler for timelønnede og ansættelser på funktionærlignende vilkår. Du får et overblik over regler og rettigheder, og hvilke muligheder og begrænsninger du har som ansvarlig.

Det er helt essentielt for en virksomhed at have styr på personalejuraen og de gældende regler i overenskomsterne. Men hvordan navigerer man i de mange forskellige titler og forhold – og hvordan sørger man for at overholde regler og sikre, at man ikke begår små fodfejl, der ender med at koste virksomheden dyrt?

Forløbets opbygning

Du bliver først og fremmest undervist i Industriens Overenskomst og andre personalejuridiske love. Vi dykker ned i regler for timelønnede og funktionærlignende vilkår, og hvilke ansættelsesretslige og sociale lovgivninger der er på området. Vi lærer dig hvilke rettigheder og pligter lederen har i forhold til de ansatte, og hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Modul 1

 • Arbejdsmarkedets opbygning
 • Arbejdsmarkedets regulering
 • Ledelsesretten
 • Samarbejdet
 • Medarbejdernes repræsentanter
 • Ansættelse af medarbejdere
 • Ophør af ansættelsen, herunder advarsler, opsigelse og bortvisning

Modul 2

 • Løn
 • Kollektive lønforhandlinger
 • Fritvalgslønkonto
 • Pension
 • Sygdom
 • Barns syg og – hospitalsindlæggelse
 • Barsel og adoption
 • Ferie og feriefridage

Modul 3

 • Regler om arbejdstid i loven og Industriens Overenskomst
 • Hviletid, fridøgn og pauser
 • 48 timers reglen
 • Normal arbejdstid
 • Varierende ugentlig arbejdstid
 • Weekendarbejde
 • Deltid
 • Overarbejde
 • Forskudt arbejdstid
 • Skiftehold

Forventninger til dig som kursusdeltager

Du vil før hvert modul modtage materiale, som det forventes, at du forbereder. Det kan være en case, en quiz eller andet. Det forventes desuden, at du under undervisningen har tændt dit webcamera og deltager aktivt.

Målgruppe

Kurset er for nye og rutinerede arbejdsledere, produktionschefer, HR-medarbejdere og andre administrative medarbejdere med et behov for viden om Industriens Overenskomst.

Det lærer du

Efter kurset kan du matche en tillidsrepræsentants kendskab til overenskomsten. Du kan vejlede virksomheden om forhold for timelønnede og ansatte på funktionærlignende vilkår. Efter kurset kan du også navigere uden om de typiske fodfejl og spare virksomheden for unødige omkostninger.

Online undervisning

Dette online-forløb foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du får tilsendt via en outlook indkaldelse. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må gerne tilslutte dit webkamera. Sørg for, at du kan logge på Microsoft Teams inden, modulet starter.