Kursus

Industriens Overenskomst

På dette kursus giver vi dig et grundigt indblik i Industriens Overenskomst og andre relevante personalejuridiske forhold. Vi dykker ned i regler for timelønnede og ansættelser på funktionærlignende vilkår. Du får et overblik over regler og rettigheder, og hvilke muligheder og begrænsninger du har som ansvarlig.

Det er helt essentielt for en virksomhed at have styr på personalejuraen og de gældende regler i overenskomsterne. Men hvordan navigerer man i de mange forskellige titler og forhold – og hvordan sørger man for at overholde regler og sikre, at man ikke begår små fodfejl, der ender med at koste virksomheden dyrt?

Kursets opbygning

På dette kursus bliver du først og fremmest undervist i Industriens Overenskomst og andre personalejuridiske love. Vi dykker ned i regler for timelønnede og funktionærlignende vilkår, og hvilke ansættelsesretslige og sociale lovgivninger der er på området. Vi lærer dig hvilke rettigheder og pligter lederen har i forhold til de ansatte, og hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Dag 1

  • Ledelsesret og ledelsespligt
  • Jobsamtale og ansættelseskontrakten
  • Løn og pension
  • Sygdom, ferie, orlov og andet fravær
  • Fritvalgskonto
  • Kompetenceudvikling

Dag 2

  • Arbejdstiden - muligheder og begrænsninger
  • Utilfredsstillende adfærd
  • Ansættelsesforholdets ophør

Første dag afsluttes med en middag, hvor der efterfølgende er overnatning på kursusstedet - både middag og overnatning er inkluderet i prisen.

Målgruppe

Kurset er for nye og rutinerede arbejdsledere, produktionschefer, HR-medarbejdere og andre administrative medarbejdere med et behov for viden om Industriens Overenskomst.

DET LÆRER DU

Efter kurset kan du matche en tillidsrepræsentants kendskab til overenskomsten. Du kan vejlede virksomheden om forhold for timelønnede og ansatte på funktionærlignende vilkår. Efter kurset kan du også navigere uden om de typiske fodfejl og spare virksomheden for unødige omkostninger.