Kursus

Internationale ansættelser

På dette kursus blive du godt rustet til at kunne rekruttere og udstationere medarbejdere, der kommer fra udlandet, både inden for EU’s grænser, og i resten af verden.

Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft, og kampen om de gode medarbejdere er hård. Derfor kan det være en fordel at vende blikket ud imod resten af verden, når man skal rekruttere. Der følger dog yderligere regler med, når der skal foretages internationale ansættelser. På dette kursus vil vi give dig den nødvendige viden, der skal for at ansætte medarbejdere fra udlandet og undgå fodfejl i ansættelsesprocessen, som kan koste virksomheden en bøde eller have andre unødvendige omkostninger.

Kursets opbygning

Vi gennemgår, ansættelse af medarbejdere fra EU/EØS og Schweiz fra A-Z. Vi kommer ind på ansættelse direkte i virksomheden i Danmark, men også regler der gælder for udstationerede medarbejdere, der kommer til virksomheden i Danmark, fra et selskab i udlandet.

  • Registreringskrav i Danmark
  • Social sikring
  • Registrering i Register for Udenlandske Tjenesteydere
  • Ansættelsesvilkår
  • Reglerne for udstationerede medarbejdere.

Vi gennemgår også reglerne ved ansættelse af medarbejdere fra tredjelande fra A-Z. Det er hvilke ordninger udenlandske medarbejdere kan ansøge om arbejdstilladelser igennem, og hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde. Du får også forslag og idéer til processer i virksomheden, for at undgå bøvl og bøder ved brug af medarbejdere fra udlandet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle som ønsker kendskab til muligheden for at ansætte udenlandske medarbejdere, og som arbejder med at udstationere medarbejder over landegrænser.

Det lærer du

Efter kurset har du et overblik over hvordan rekruttering og ansættelse af udenlandske medarbejder forløber. Du kan navigere i det komplekse regelsæt og dermed undgå bøvl og bøder ved brugen af udenlandsk arbejdskraft.

Underviser

Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Koordinator