online Kursus

Internationale ansættelser

Kurset giver dig overblik over muligheder og begrænsninger for internationale ansættelser. Vi hjælper dig med at blive godt rustet til at kunne rekruttere internationale medarbejdere, både indenfor EU’s grænser, og i resten af verden.

Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft, og kampen om de gode medarbejdere er hård. Derfor kan det være en fordel at vende blikket ud imod resten af verden, når man skal rekruttere. Der følger dog yderligere regler med, når der skal foretages internationale ansættelser. På dette kursus vil vi give dig den nødvendige viden til at undgå fodfejl i ansættelsesprocessen, som kan koste virksomheden en bøde eller have andre unødvendige omkostninger.

Kursets opbygning

Vi gennemgår, hvilke ordninger udenlandske medarbejdere kan ansøge om arbejdstilladelser igennem, og hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde. Du får et overblik over, hvilket lands love, der finder anvendelse på ansættelsesforholdet. På kurset stifter du bekendtskab med reglerne om social sikring. Du bliver klædt på i forhold til at kunne sikre en korrekt ansættelsesproces i virksomheden

  • Arbejdstilladelser og de forskellige ordninger
  • Hvilke ansættelsesvilkår skal den udenlandske medarbejder have
  • Hvilket lands love gælder for ansættelsesforholdet
  • Reglerne om social sikring i Danmark

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i en HR- og personalefunktion, som ønsker kendskab til muligheder for at ansætte udenlandske medarbejdere.

Det lærer du

Efter kurset har du et overblik over hvordan rekruttering og ansættelse af udenlandske medarbejder forløber. Du kan navigere i det komplekse regelsæt og dermed undgå bøvl og bøder ved brugen af udenlandsk arbejdskraft.

Online undervisning

Dette kursus er et onlinekursus, som foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du vil få tilsendt på mail inden kursusstart. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må gerne tilslutte dit webkamera, men dette er ikke et krav.

Underviser

Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Koordinator

Gitte har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

  • Direkte +45 3377 3701
  • Mobil +45 2085 0809
  • E-mail gih@di.dk