Kursus

Kursus i Træ- og Møbeloverenskomsten

På dette kursus giver vi dig et grundigt indblik i Træ- og Møbeloverenskomsten og berører andre relevante personalejuridiske forhold. Vi dykker ned i regler for timelønnede og ansættelser på funktionærlignende vilkår. Du får et overblik over regler og rettigheder, og hvilke muligheder og begrænsninger du har som ansvarlig.

Indhold

På dette kursus bliver du først og fremmest undervist i Træ- og Møbeloverenskomsten og andre personalejuridiske love. Vi dykker ned i regler for timelønnede og funktionærlignende vilkår, og hvilke ansættelsesretslige og sociale lovgivninger der er på området. Vi lærer dig hvilke rettigheder og pligter lederen har i forhold til de ansatte, og hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i tilrettelæggelse af arbejdstiden.

På kurset vil du få en grundig gennemgang af Træ- og Møbeloverenskomsten særligt med fokus på nedenstående kursusindhold:

Dag 1

  • Ledelsesret og ledelsespligt
  • Jobsamtale og ansættelseskontrakten
  • Løn og pension
  • Sygdom, ferie, orlov og andet fravær
  • Fritvalgslønkonto
  • Kompetenceudvikling

Dag 2

  • Arbejdstiden - muligheder og begrænsninger
  • Utilfredsstillende adfærd
  • Ansættelsesforholdets ophør

Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål undervejs og for at gå i dybden med de relevante emner.

Praktisk

Kurset afholdes over to ikke sammenhængende dage på Scandic Silkeborg. Tid og sted finder du i boksen til højre.

Målgruppe

Kurset er for HR-medarbejdere, produktionschefer, arbejdsledere samt administrative medarbejdere med et behov for viden om Træ- og Møbeloverenskomsten.