Kursus

Kursus i Træ- og Møbeloverenskomsten

Et godt kendskab til overenskomsten, er vigtigt for, at du og virksomheden er professionelle i jeres håndtering af personalejuridiske forhold og processer vedrørende medarbejdere.

Det er helt essentielt for en virksomhed at have styr på personalejuraen og de gældende regler i overenskomsten. Men hvordan navigerer du i de mange forskellige titler og forhold – og hvordan sørger du for at virksomheden overholder reglerne og der ikke opstår fejl, som kan ende med at koste virksomheden dyrt og i øvrigt medføre unødig utilfredshed blandt medarbejderne?

På dette kursus giver vi dig et grundigt indblik i Træ- og Møbeloverenskomsten og berører andre relevante personalejuridiske forhold. Vi dykker ned i regler for timelønnede og ansættelser på funktionærlignende vilkår. Du får et overblik over regler og rettigheder, og hvilke muligheder og begrænsninger du har som ansvarlig.

Forløbets opbygning

Du får et endnu større kendskab til Træ- og Møbeloverenskomsten og andre personalejuridiske love. Vi dykker ned i regler for timelønnede og funktionærlignende vilkår, og hvilke ansættelsesretslige og sociale lovgivninger der er på området.

På kurset gennemgår vi Træ- og Møbeloverenskomsten særligt med fokus på:

Dag 1

  • Ledelsesret og ledelsespligt
  • Jobsamtale og ansættelseskontrakten
  • Løn og pension
  • Sygdom, ferie, orlov og andet fravær
  • Fritvalgslønkonto
  • Kompetenceudvikling

Dag 2

  • Arbejdstiden - muligheder og begrænsninger
  • Utilfredsstillende adfærd
  • Ansættelsesforholdets ophør

Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål undervejs og for at gå i dybden med de relevante emner.

Det lærer du

Undervejs vil du blive introduceret til en række værktøjer, som du kan bruge efter kurset og som kan hjælpe dig i dit daglige arbejde.

Praktisk

Kurset afholdes over to ikke sammenhængende dage på Scandic Silkeborg. Tid og sted finder du i boksen til højre.

Målgruppe

Kurset er for dig, som gerne vil vide mere om alle bestemmelserne og mulighederne i Træ- og Møbeloverenskomsten. Du kan f.eks. være HR-medarbejdere, produktionschefer, arbejdsledere samt administrative medarbejdere.