For at skabe tryghed for vores gæster i Industriens Hus og DI's øvrige lokationer, indføres krav om coronapas for alle gæster i forbindelse med kurser og arrangementer. Læs mere om retningslinjerne

Kursus

Overenskomst og personalejura for administrative medarbejdere

På dette kursus har vi en praktisk tilgang til reglerne i de mest grundlæggende love og i overenskomsterne. Det kan koste virksomheden penge og kræve uforholdsmæssigt meget af din tid, hvis du ikke kender de grundlæggende regler. Vi giver dig redskaber til at kunne håndtere de mest forekommende udfordringer.

Vi giver dig et dybdegående kendskab til arbejdsmarkedets love og regler, herunder reglerne for barsel, sygedagpenge, refusion og ferie. Din virksomhed får en medarbejder tilbage, der har lært at anvende reglerne og undgå de mest oplagte faldgruber. Det sikrer en effektiv, kvalificeret og professionel sagsbehandling.

Kursets opbygning

Udover grundigt kendskab til de gældende love og regler får du mulighed for at diskutere de daglige problemstillinger med andre kursusdeltagere, som sidder i samme arbejdssituation som dig. Kurset er detaljeorienteret, så du får svar på alle de spørgsmål, du måtte have. Vi arbejder med reglerne i en række love samt i Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Fællesoverenskomsten med mere.

Vi kommer ind på alle medarbejdergrupper, herunder særligt de timelønnede, funktionærlignende ansatte samt funktionærer ansat uden og med overenskomst.

Dag 1

 • Lov- og overenskomstgrundlaget
 • Funktionærer uden overenskomst, funktionærer omfattet en overenskomst, funktionærlignende medarbejdere og timelønnede
 • Ansættelse
 • Løn
 • Pension
 • Fritvalgskonto/særlig opsparring

Dag 2

 • Arbejdstid, pauser og hvile
 • Ferie
 • Barsel
 • Sygdom 
 • Andet fravær
 • Opsigelse og ophør af ansættelsesforholdet

Første dag afsluttes med en middag, hvor der efterfølgende er overnatning på kursusstedet - både middag og overnatning er inkluderet i prisen.

Målgruppe

Kurset er primært for medarbejdere, der arbejder med administration af løn- og personaleforhold, som f.eks. lønningsbogholdere, lønningsassistenter eller HR-medarbejdere.

Det lærer du

Efter kurset kan du undgå de typiske faldgruber, og du kan dermed spare virksomheden for unødvendige omkostninger. Din arbejdsgang bliver også mere effektiv, da du hurtigere kan svare på spørgsmål og ikke skal bruge tiden på at rette op på fejl. Efter kurset kan du også sikre, at jeres håndtering af medarbejdersager og praksis er i overensstemmelse med de gældende regler.

Underviser

Helene Vang Ebbehøj

Konsulent

 • Mobil: +45 2810 0023
 • Direkte: +45 3377 4799
 • E-mail: hveb@di.dk

Underviser

Tina Krag

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 2310 9103
 • Direkte: +45 3377 4508
 • E-mail: tikr@di.dk
Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Koordinator

Gitte har styr på alt det praktiske omkring kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller sende en mail til hende.

 • Direkte +45 3377 3701
 • Mobil +45 2085 0809
 • E-mail gih@di.dk