Kursus

Personalejura for HR

På kurset lærer du at anvende de vigtigste regler inden for ansættelsesretten, og du bliver mere bevidst om, hvad din virksomhed skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelsesforholdet.

Foto: Highwaystarz-Photography

Som HR-medarbejder eller leder med personaleansvar bør du kende de personalejuridiske regler og de situationer, som kan opstår før, under og efter et ansættelsesforhold. Manglende kendskab til reglerne kan føre til unødvendige omkostninger for virksomheden og give dårlig omtale både internt i virksomheden og uden for virksomheden. Personalejuraområdet bliver tilmed mere og mere komplekst – så det stiller store krav til de ansvarlige.

Kursets opbygning

På kurset giver vi dig et kendskab til de regler og aftaler, som gælder undervejs i et ansættelsesforhold. Fra rekruttering til ophør af en ansættelse. Vi gennemgår de udfordringer, som HR-medarbejdere og ledere oftest møder. Du vil blandt andet blive klædt på til at håndtere situationer inden for rekruttering, ansættelse, barsel, ferie, ledelssesretten, ændringer af vilkår, ophør af ansættelsesforholdet og håndtering af persondata.

Vi dykker ned i det juridiske regelsæt omkring samtaler, uoverensstemmelser, advarsler og bortvisning m.m., så du kan håndtere vanskelige situationer professionelt.

Dag 1

  • Retskilderne på arbejdsmarkedet
  • Ledelsesretten
  • Implementering af personalepolitikker og kontrolforanstaltninger
  • Rekruttering og ansættelsesbeviser
  • Ferie, orlov, sygdom og andet fravær
  • Ændringer i ansættelsesvilkårene

Dag 2

  • Advarsler, opsigelser og bortvisning
  • Beskyttede medarbejdere
  • Håndtering af fratrådte medarbejdere

Deltagerne opfordres til at deltage aktivt i undervisningen og medbringe egne eksempler og dilemmaer fra hverdagen, som kan drøftes i plenum.

Første dag afsluttes med en middag, hvor der efterfølgende er overnatning på kursusstedet - både middag og overnatning er inkluderet i prisen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i en HR- og personalefunktion, som ønsker et kendskab til de personalejuridiske regler.

DET LÆRER DU

Efter kurset kan du sikre, at beslutninger og initiativer vedrørende medarbejdere sker inden for de gældende regler og aftaler. Du kan vejlede virksomheden inden for personalejuridiske områder fra ansættelse til ophør af ansættelsen. Efter kurset kan du også sikre håndtering af medarbejdersager, og jeres praksis er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.