Vi opdaterer vores systemer i løbet af weekenden. Du kan derfor opleve af nogle funktioner ikke virker.

Kursus

Persondata og ansættelsesret

EU’s persondataforordning skal efterleves, hvis det ikke sker, kan det medføre bøder til virksomheden på op til 4 % af årlig global omsætning.

Forordningen gælder blandt andet, når virksomheden behandler helt almindelige oplysninger som navn, alder, køn, telefonnummer, fødselsdato, CPR-nr., fysisk adresse, mailadresse og portrætbilleder mv.

Reglerne i forordningen bygger videre på de eksisterende regler fra persondataloven. Blandt nyskabelserne kan nævnes udvidede rettigheder til registrerede personer, øgede dokumentationskrav samt – ikke mindst – mærkbart højere bødeniveauer.

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning på området, som vil blive gennemgået på kurset.

På kurset ser vi desuden på hvilke ansættelsesretlige problemstillinger, som persondataforordningen giver anledning til, fx:

Hvilke oplysninger må vi behandle om vores medarbejdere, og sker behandlingen i overensstemmelse med persondatalovgivningen?

Må oplysningerne overhovedet behandles?

Må vi indhente straffeattester fra medarbejderne?

Hvor længe må vi opbevare oplysninger efter fratræden?

Må vi indscanne ansættelseskontrakter?

Hvornår kan vi bruge et samtykke som behandlingsgrundlag?

Hvordan sikrer vi os som virksomhed, at vi opfylder fx oplysningsforpligtigelsen?

Tillidsrepræsentanter – og deres ansvar, når de behandler personoplysninger?

Kurset henvender sig til:

Målgruppen for kurset er primært HR-medarbejdere og HR-ansvarlige samt ledere af mindre eller mellemstore virksomheder.

 

Ansvarlig for kurset: Stine Kenneth Larsen                                            

Underviser: Stine Kenneth Larsen

 

Kurset indgår som valgfrit kursus på ATL ACADEMY MASTER

 

Tid og sted

Kursus nr. 12       

Onsdag den 15. maj 2019, kl. 10.00 – 15.00

Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge

 

Der bliver serveret kaffe/te, frugt/kage, frokost og vand på kurset.

Kun for ATL`s medlemmer.

Pris: Gratis – Afbud senere end tre hverdage før kurset: Kr. 1.000

Der er et begrænset antal pladser, så det tilrådes at tilmelding sker så hurtigt som muligt.

Sanne Trasborg

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 4724
  • Mobil +45 3016 6551
  • E-mail satr@di.dk

Stine Kenneth Larsen

Underviser

  • Direkte +45 3377 4755
  • Mobil +45 2670 5610
  • E-mail stkl@di.dk