Kursus

Persondata og ansættelsesret (kun for medlemmer af ATL)

EU’s persondataforordning skal efterleves, hvis det ikke sker, kan det medføre bøder til virksomheden på op til 4 % af årlig global omsætning.

Forordningen gælder blandt andet, når virksomheden behandler helt almindelige oplysninger som navn, alder, køn, telefonnummer, fødselsdato, CPR-nr., fysisk adresse, mailadresse og portrætbilleder mv.

Reglerne i forordningen bygger videre på de eksisterende regler fra persondataloven. Blandt nyskabelserne kan nævnes udvidede rettigheder til registrerede personer, øgede dokumentationskrav samt – ikke mindst – mærkbart højere bødeniveauer.

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning på området, som vil blive gennemgået på kurset.

På kurset ser vi desuden på hvilke ansættelsesretlige problemstillinger, som persondataforordningen giver anledning til, fx:

 • Hvilke oplysninger må vi behandle om vores medarbejdere, og sker behandlingen i overensstemmelse med persondatalovgivningen?
 • Må oplysningerne overhovedet behandles?
 • Må vi indhente straffeattester fra medarbejderne?
 • Hvor længe må vi opbevare oplysninger efter fratræden?
 • Må vi indscanne ansættelseskontrakter?
 • Hvornår kan vi bruge et samtykke som behandlingsgrundlag?
 • Hvordan sikrer vi os som virksomhed, at vi opfylder fx oplysningsforpligtigelsen?
 • Tillidsrepræsentanter – og deres ansvar, når de behandler personoplysninger?

Kurset indgår som valgfrit kursus på ATL ACADEMY MASTER

Der er et begrænset antal pladser, så det tilrådes at tilmelding sker så hurtigt som muligt.

Kurset henvender sig til

Primært HR-medarbejdere og HR-ansvarlige samt ledere af mindre eller mellemstore virksomheder

Underviser

Stine Kenneth Larsen

Chefkonsulent, advokat

 • Mobil: +45 2670 5610
 • Direkte: +45 3377 4755
 • E-mail: stkl@di.dk
Sanne Trasborg

Sanne Trasborg

Sekretær

 • Direkte +45 3377 4724
 • Mobil +45 3016 6551
 • E-mail satr@di.dk