Kursus

Rekruttering og ansættelse

Kurset giver dig overblik over reglerne i forbindelse med en rekrutteringsproces og ved selve ansættelsen. Du bliver klædt på til at kunne navigere i det komplekse regelsæt, så du kan undgå at begå typiske fodfejl i forbindelse med rekrutteringen af en helt ny medarbejder.

Du får kendskab til reglerne i forbindelse med rekrutteringsprocessen - fra jobannoncen udarbejdes til den endelige kontrakt kommer underskrevet tilbage til virksomheden. Du bliver klædt på i forhold til håndtering af jobannoncer, jobansøgninger, referencer, helbredsoplysninger, kontraktindhold og meget mere.

Kursets opbygning

Vi gennemgår hele rekrutteringsprocessen og alle de regelsæt, som du skal være opmærksom på. Vi gennemgår desuden ansættelse af forskellige medarbejdergrupper og indhold i forskellige ansættelseskontrakter. Her vil vi behandle de krav som er i en kontrakt i følge reglerne i ansættelsesbevisloven. Vi kommer ind på, hvad du skal være opmærksom på i forhold til reglerne om databeskyttelse.

 • Jobannoncen
 • Jobsamtalen og referencer – hvad må vi spørge om?
 • Lovlige kriterier for afslag
 • Helbredsoplysningsloven
 • Hvad må arbejdsgiver kræve af dokumentation f.eks. straffeattester, kørekort, arbejdstilladelse mm.?
 • Kort om internationale ansættelser
 • Ansættelse af lærlinge og elever
 • Ansættelse af tidsbegrænsede medarbejdere og deltidsmedarbejdere
 • Ansættelse af timelønnede, funktionærlignende, funktionærer og direktører
 • Sondring mellem ansættelsesbevis og ansættelseskontrakt
 • Hvad skal ansættelseskontrakten indeholde?
 • Anciennitet, prøvetid, klausuler, 120-dagesreglen mm.
 • Godtgørelse
 • Håndtering af persondata under rekrutteringen og ansættelsen
 • Fejlrekrutteringer

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere, der rekrutterer nye medarbejdere samt medarbejdere i en HR- og personalefunktion, som ønsker kendskab til reglerne omkring hele rekrutteringsfasen og ansættelsen.

Det lærer du

Efter kurset har du et grundigt kendskab til alle regler i forbindelse med rekruttering og ansættelse af medarbejdere. Du kan navigere i de mange regler og sikre, at virksomheden har en god proces hele vejen rundt, som er korrekt og i overensstemmelse med gældende regler.

Mød underviseren

Tina Krag

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 2310 9103
 • Direkte: +45 3377 4508
 • E-mail: tikr@di.dk

Mød underviseren

Stine Kenneth Larsen

Chefkonsulent, advokat

 • Mobil: +45 2670 5610
 • Direkte: +45 3377 4755
 • E-mail: stkl@di.dk
Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Koordinator

 • Direkte +45 3377 3701
 • Mobil +45 2085 0809
 • E-mail gih@di.dk