Skræddersyet forløb

Kom i gang med Verdensmålene

Skab forretningsmæssig værdi med Verdensmålene og bæredygtighed gennem en Value Scan workshop.

DI kan hjælpe din virksomhed i gang med at udnytte det kommercielle potentiale, der ligger i Verdensmålene og bæredygtighedsdagsordenen. En dagsorden, som bliver mere og mere efterspurgt af samfundet, forbrugeren og i virksomhedernes leverandørkrav.

Formål og udbytte

En lang række af DIs medlemmer har identificeret helt nye forretningsmuligheder samt muligheder for optimering af deres produktion og produktportefølje ved at tage udgangspunkt i Verdensmålene.

Det kræver imidlertid en klar målsætning at få forretningsmæssig værdi ud af verdensmålerne - og at man på tværs af virksomheden har en fælles forståelse for, hvordan verdensmålene er relevante for virksomheden, virksomhedens kunder og den branche, man opererer i.

Den er leveret med succes til over 70 virksomheder i ind og udland:

  • Formålet er at give ledere, mellemledere og medarbejdere en fælles forståelse for Verdensmålene generelt og i forhold til egen virksomhed.

  • Workshoppen kickstarter dialogen om, hvor der ligger forretningsmæssigt potentiale og udfordringer i virksomheden og skaber konsensus i organisationen omkring relevans, potentiale og udfordringer uanset hvor i organisationen medarbejderen sidder.

  • Desuden identificerer workshoppen hvilke af de 17 verdensmål, der er mest relevante for din virksomhed at fokusere på. Vi anbefaler at zoome ind på 2-3 mål, som der efter workshoppen lægges en strategi for.

Kortlæg hvor og hvordan du kan skabe mest samfundsmæssig og forretningsmæssig værdi, og fremtidssikre din forretningsmodel

  • Hvor skaber og destruerer din virksomhed værdi?
  • Hvor går vi glip af værdiskabelse?
  • Hvor ligger det største potentiale for vores virksomhed og branche?
Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Chefkonsulent