Kursus

Kommunikation af bæredygtighed - undgå greenwashing

Kommunikér bæredygtighed og grøn omstilling uden at falde i greenwashing fælden

På dette to dages kursus zoomer vi ind på, hvordan du kan kommunikere om din bæredygtige vision og dine produkter på en ansvarlig og troværdig måde, så du kan høste de konkurrencefordele, der ligger i, at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling. Vi ser på lovgivning, dokumentationskrav og CSR-rapporten som værktøj.

DI's analyser viser, at kunderne i stigende grad ønsker at vide, at deres leverandører tager ansvar for samfund og miljø som virksomhed og med deres produkter. Men når leverandørerne fortæller om deres bæredygtighedsindsatser, har kunderne svært ved at tro dem. Det er uheldigt. For flere danske virksomheder har taget konsekvensen af dette ved at undlade at fortælle om deres bæredygtige indsatser i frygten for anklager om greenwashing. Og så mister virksomhederne terræn i et marked, hvor kunderne efterspørger bæredygtige virksomheder og produkter.

Det paradoks kalder på en ny kommunikationspraksis, hvor det at bygge stærke brands og relationer til kunderne handler om at skabe tillid og troværdighed – ved at være tydelig og troværdig omkring virksomhedernes ansvar og rolle i samfundet. Men hvordan?

Vi har sammensat et kursus med fokus på, hvad det kræver at opnå integritet i kommunikation, markedsføring og bæredygtighedsrapportering – og derigennem forebygge beskyldninger om vildledning og greenwashing. Kurset zoomer ind på lovgivning, dokumentation og god kommunikation af bæredygtige produkter. Du bliver klogere på, hvordan du kan flytte din markedsføring og kommunikationsindsats i en retning, der handler meget mere om troværdig vejledning af kunden end den traditionelle lovprisning af virksomhedens og produktets USP.

Underviserne er kommunikationseksperter og jurister, der tager udgangspunkt i anerkendte kommunikationsprincipper og markedsføringsloven, som er tydelig: Grønne og bæredygtige udtalelser skal kunne dokumenteres - og være troværdige. Men hvordan fusionerer man de to discipliner?

Udbytte

Du vil gå fra kurset med svar på:

 • Hvad er tilstrækkelig dokumentation jf. markedsføringsloven?
 • Hvad er de bedste eksempler på troværdig bæredygtig kommunikation, og hvordan kan jeg overføre dem til min virksomhed?
 • Hvordan bruger vi lovgivningen som vejviser i vores kommunikationsstrategi for vores bæredygtige tiltag?
 • Hvordan bygger vi tillid med kommunikation?
 • Hvad indeholder en stærk CSR-rapport/bæredygtighedsrapport og hvordan linkes den til vores kommunikationsstrategi?

Begge kursusdage bygger på faglige oplæg, praktiske eksempler samt arbejde med jeres egen kommunikationsstrategi set ud fra et juridisk, kommunikativt og CSR-perspektiv.

Undervisere

Kurset udbydes af DI Bæredygtig Forretningsudvikling i samarbejde med kommunikationsekspert og partner Christina Blak, fra We Love People, advokat Heidi Højmark Helveg fra CO:PLAY LAW og Birgitte Mogensen fra board management, der er formand for FSR - danske revisorers udvalg for bæredygtighed og samfundsansvar.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med markedsføring, kommunikation, salg, bæredygtighed, Verdensmål, CSR og/eller rapportering.

Program

  • Dag 1 God bæredygtighedskommunikation udspringer af en stærk bæredygtighedsrapport

   Hvad indeholder en bæredygtighedsrapport, når den skal understøtte troværdig kommunikation?

  • Dag 2 God kommunikation med troværdig dokumentation

   Hvordan kommunikerer vi grøn omstilling og ansvarlighed inden for lovens rammer?

Underviser

Birgitte Mogensen

Board Management

Heidi Højmark Helveg

CO:PLAY Advokatfirma, Partner

Christina Blak

We love people, Kreativ Direktør & Partner

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Chefkonsulent