Kursus

Bestyrelsesarbejde i praksis

På kurset Bestyrelsesarbejde i praksis lærer du at tackle mange af de situationer, som du vil opleve i dit bestyrelsesarbejde. På DI’s bestyrelsesuddannelse får du større sikkerhed og gennemslagskraft, og du bliver sikker i din rolle med dine pligter og dit ansvar.

Getty Images

Vi giver dig et indblik i alle bestyrelsens opgaver, en bestyrelse arbejder med, så du til enhver tid kan varetage virksomhedens interesser. Kurset er for bestyrelsesmedlemmer, hvad end de er valgt på generalforsamlingen eller udpeget af medarbejdere.

I al holdsport drejer det sig om at vinde. For at vinde er det afgørende, at alle på holdet kender spillets regler og har en fælles, ensartet tilgang til, hvordan de spiller sammen på banen. Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt, at du har et overblik over opgaverne, har den gode kontakt til de vigtige spillere uden for virksomheden og kender til dine rettigheder, pligter og dit ansvar.

På bestyrelsesuddannelsen giver vi dig den nødvendige indføring i, hvordan du som bestyrelsesmedlem bidrager mest muligt til arbejdet. Vi går blandt andet i dybden med regnskabsforståelse, jeres samarbejde med direktionen, etik i bestyrelsesarbejdet og meget mere. Vi lærer dig om dine og bestyrelsens rettigheder, pligter og ansvar, og hvordan du skaber allermest værdi for virksomheden. På kurset vil du få praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde gennem en realistisk simulering, der stiller krav til din viden og din evne til samarbejde med de øvrige deltagere.

Det lærer du

Efter kurset kan du læse og forstå et virksomhedsregnskab samt handle og træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Du vil også kunne bidrage aktivt og effektivt til bestyrelsens arbejde

VIGTIG INFO

Hvis Corona og restriktioner tillader det, så kører vi uddannelsen fysisk. Hvis ikke, så bliver den kørt virtuelt. Du vil få nærmere besked, når vi kommer tættere på uddannelsesstart.

Underviser

Jan Vinther

Chefkonsulent

  • Mobil: +45 2211 1255
  • Direkte: +45 3377 3845
  • E-mail: javi@di.dk
Susanne Boss

Susanne Boss

Kursussekretær

Susanne har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

  • Direkte +45 3377 3608
  • Mobil +45 2491 3243
  • E-mail sub@di.dk