Kursus

Bestyrelsens arbejde

På bestyrelsens arbejde lærer du at tackle mange af de situationer, som du vil opleve i dit bestyrelsesarbejde. Du får større sikkerhed og gennemslagskraft, og du bliver sikker i din rolle med dine pligter og dit ansvar.

Vi giver dig et indblik i alle de opgaver, en bestyrelse arbejder med, så du til enhver tid kan varetage virksomhedens interesser. Kurset er for bestyrelsesmedlemmer, hvad end de er valgt på generalforsamlingen eller udpeget af medarbejdere.

I al holdsport drejer det sig om at vinde. For at vinde er det afgørende, at alle på holdet kender spillets regler og har en fælles, ensartet tilgang til, hvordan de spiller sammen på banen. Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt, at du har et overblik over opgaverne, har den gode kontakt til de vigtige spillere uden for virksomheden og kender til dine rettigheder, pligter og dit ansvar.

På kurset giver vi dig den nødvendige indføring i, hvordan du som bestyrelsesmedlem bidrager mest muligt til arbejdet. Vi går blandt andet i dybden med regnskabsforståelse, jeres samarbejde med direktionen, etik i bestyrelsesarbejdet og meget mere. Vi lærer dig om dine rettigheder, pligter og dit ansvar, og hvordan du skaber allermest værdi for virksomheden.

En god leder har blik for virksomhedens mål, de mennesker, der skaber resultaterne, og det marked, der hele tiden forandres – alt sammen på samme tid! Sune Lyng, Fagleder for HR og Ledelse
  1. Læse og forstå et virksomhedsregnskab

  2. Handle og træffe beslutninger på et oplyst grundlag

  3. Bidrage aktivt og effektivt til bestyrelsens arbejde

Susanne Boss

Kursussekretær

Susanne har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

  • Direkte +45 3377 3608
  • Mobil +45 3016 6560
  • E-mail sub@di.dk

Jan Vinther

Chefkonsulent

Jan har over 25 års executive erfaring med ledelse, herunder speci-elt fokus på forandring af organisationer og virksomheder, hvilket sætter Jan i stand til at omsætte teori til værdiskabende praktik. Som akademisk grundlag har Jan en MBA.

  • Direkte +45 3377 3845
  • Mobil +45 2211 1255
  • E-mail javi@di.dk