Kursus

De vigtige samtaler

På kurset lærer vi dig, hvordan du gennemfører udfordrende samtaler på en konstruktiv måde. Vi tager dig igennem forberedelsen, eksekveringen og de krav, der er i personalejuraen. Kurset er for ledere og HR-medarbejdere.

Som leder og HR-medarbejder skal du kunne gennemføre svære samtaler som eksempelvis advarsels- og opsigelsessamtaler. Du skal kende til de personalejuridiske krav, der er, og samtidig skal du sikre dig, at samtalen bliver afholdt på en god og værdig måde. De vigtige samtaler kan ofte være svære at gennemføre, så vi har lavet et kursus, der lærer dig at gøre det på en god og konstruktiv måde.

På kurset dykker vi ned i værktøjer, der kan hjælpe dig til at gennemføre udfordrende samtaler på en konstruktiv måde. Du lærer, hvordan du forbereder dig, og hvilke krav der er til samtalerne. Du får mulighed for at afprøve værktøjerne, så du kan forberede og gennemføre eksempelvis en sygefraværssamtale eller advarselssamtale.

En god leder har blik for virksomhedens mål, de mennesker, der skaber resultaterne, og det marked, der hele tiden forandres – alt sammen på samme tid! Sune Lyng, Fagleder, HR og Ledelse
  1. Afholde sygefraværssamtaler, varslings- og opsigelsessamtaler mm.

  2. Forberede og gennemføre svære samtaler

  3. Vejlede virksomheden i de personalejuridiske krav til de vigtige samtaler

Christine Larsen

Kontorelev

Christine har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

Jens Halmø

Chefkonsulent

Jens har 20 års erfaring med HR og ledelse som HR-praktiker og HR-partner i såvel offentlige som private danske og internatio-nale virksomheder. Jens har varetaget en bred vifte af HR-kerneopgaver og –projekter med særligt fokus på Comp & Ben, stillingsvurdering, HR-jura, HR-politikker og –processer, rekrut-tering, ind- og udstationering samt HR-analyser. Jens er optaget af at skabe værdi for virksomhederne gennem en analytisk, sy-stematisk og praktisk anvendelig tilgang til opgaver og strategi.
Jens har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc.int.

  • Direkte +45 3377 3882
  • Mobil +45 4196 3024
  • E-mail jeha@di.dk