Kursus

Klare mål og performancesamtaler

På dette kursus lærer vi dig, hvordan du sætter mål, der kommer i mål. Vi lærer dig, hvordan du sammen med dine medarbejdere sætter de rigtige mål, og hvordan du følger op på dem. Hvis du er leder og har brug for at blive bedre til at sætte mål og gennemføre strukturerede samtaler, så er dette kursus noget for dig.

I en verden hvor tingene går hurtigt, er det vigtigt for virksomheder at sikre en høj produktivitet og performance for at vinde. En stor del af denne kamp er, at udvikle sine medarbejdere til at fokusere på både deres personlige mål og virksomhedens mål. Lige så vigtigt er det at sikre, at der bliver fulgt op på målene på en måde, der motiverer medarbejderne, således at de præsterer det, der skal til for at nå dem. Men hvordan sætter man de rigtige mål, og hvordan følger man op på dem uden at piske sine medarbejdere?

På kurset går vi i dybden med strukturer, metoder og værktøjer til at sætte klare mål. Igennem forskellige cases og øvelser lærer vi dig, hvordan du sætter målene og involverer medarbejderne, så I samlet løber først over målstregen. Vi giver dig redskaber til at motivere dine medarbejdere igennem den gode samtale og følge op på dem, så de bliver til virkelighed.

En god leder har blik for virksomhedens mål, de mennesker, der skaber resultaterne, og det marked, der hele tiden forandres – alt sammen på samme tid! Sune Lyng, Fagleder for HR og Ledelse
  1. Sætte SMARTe mål

  2. Sikre at jeres mål er stemmer overens med virksomhedens mål

  3. Involvere medarbejdere og skabe ejerskab og engagement

  4. Følge op med motiverende performancesamtaler

  5. Skabe klarhed i dit team om opgaver, roller og mål

Christine Wium Larsen

Kontorelev

Christine har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

Jens Halmø

Chefkonsulent

Jens har 20 års erfaring med HR og ledelse som HR-praktiker og HR-partner i såvel offentlige som private danske og internatio-nale virksomheder. Jens har varetaget en bred vifte af HR-kerneopgaver og –projekter med særligt fokus på Comp & Ben, stillingsvurdering, HR-jura, HR-politikker og –processer, rekrut-tering, ind- og udstationering samt HR-analyser. Jens er optaget af at skabe værdi for virksomhederne gennem en analytisk, sy-stematisk og praktisk anvendelig tilgang til opgaver og strategi.
Jens har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc.int.

  • Direkte +45 3377 3882
  • Mobil +45 4196 3024
  • E-mail jeha@di.dk