Kursus

Lederens svære samtaler

På kurset lærer du, hvordan du som leder kommer sikkert igennem de svære samtaler på en god og konstruktiv måde. Vi lærer dig, hvordan du holder fokus på målet for samtalen, og hvordan du får involveret medarbejderen.

For de fleste mennesker er det ubehageligt at skulle konfrontere en medarbejder med et problem. Det kan være alt fra sygefravær, adfærd og performance til advarsler og afskedigelser. Men for at virksomheden skal lykkes, kræver det, at problemer tackles, når de opstår – og på den helt rigtige måde. På dette kursus går vi i dybden med, hvordan du som leder sikkert gennemfører en svær samtale på en god og konstruktiv måde.

Indhold

På kurset giver vi dig værktøjer til, hvordan du kommer sikkert igennem udfordrende samtaler på den bedste måde. Vi går i dybden med, hvordan du forbereder samtalerne, og hvilke juridiske krav der er til dem. Vi lærer dig hvordan du holder fokus på målet for samtalen og sørger for, at medarbejderen forstår og involverer sig i problemet – på en god og værdig måde.

  • Min rolle i samtalen og samtaletyper
  • Afskedigelsessamtaler
  • De løsningsorienterede samtaler

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle ledere.

Det lærer du

Efter kurset kan du forberede de svære samtaler, så du kan tage dem i tide. Du kan gennemføre de svære samtaler, så du sammen med medarbejderen kan skabe den nødvendige udvikling. Du kan også følge op på de svære samtaler, så medarbejderen fastholder den aftalte udvikling.

En god leder har blik for virksomhedens mål, de mennesker, der skaber resultaterne, og det marked, der hele tiden forandres – alt sammen på samme tid! Sune Lyng, Fagleder, HR og Ledelse

Jens Halmø

Chefkonsulent

Jens har 20 års erfaring med HR og ledelse som HR-praktiker og HR-partner i såvel offentlige som private danske og internatio-nale virksomheder. Jens har varetaget en bred vifte af HR-kerneopgaver og –projekter med særligt fokus på Comp & Ben, stillingsvurdering, HR-jura, HR-politikker og –processer, rekrut-tering, ind- og udstationering samt HR-analyser. Jens er optaget af at skabe værdi for virksomhederne gennem en analytisk, sy-stematisk og praktisk anvendelig tilgang til opgaver og strategi.
Jens har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc.int.

  • Direkte +45 3377 3882
  • Mobil +45 4196 3024
  • E-mail jeha@di.dk

Gitte Frederiksen

Koordinator

Gitte har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

  • Direkte +45 3377 3701
  • Mobil +45 2085 0809
  • E-mail gih@di.dk