Kursus

Lederens svære samtaler

På kurset lærer du, hvordan du som leder kommer sikkert igennem de svære samtaler på en god og konstruktiv måde. Vi lærer dig, hvordan du holder fokus på målet for samtalen, og hvordan du får involveret medarbejderen. Kurset er for alle ledere.

For de fleste mennesker er det ubehageligt at skulle konfrontere en medarbejder med et problem. Det kan være alt fra sygefravær, adfærd og performance til advarsler og afskedigelser. Men for at virksomheden skal lykkes, kræver det, at problemer tackles, når de opstår – og på den helt rigtige måde. På dette kursus går vi i dybden med, hvordan du som leder sikkert gennemfører en svær samtale på en god og konstruktiv måde.

På kurset giver vi dig værktøjer til, hvordan du kommer sikkert igennem udfordrende samtaler på den bedste måde. Vi går i dybden med, hvordan du forbereder samtalerne, og hvilke juridiske krav der er til dem. Vi lærer dig hvordan du holder fokus på målet for samtalen og sørger for, at medarbejderen forstår og involverer sig i problemet – på en god og værdig måde.

En god leder har blik for virksomhedens mål, de mennesker, der skaber resultaterne, og det marked, der hele tiden forandres – alt sammen på samme tid! Sune Lyng, Fagleder for HR og Ledelse
  1. Forberede de svære samtaler, så du kan tage dem i tide

  2. Gennemføre de svære samtaler, så du sammen med medarbejderen kan skabe den nødvendige udvikling

  3. Følge op på de svære samtaler, så medarbejderen fastholder den aftalte udvikling

Christine Wium Larsen

Kontorelev

Christine har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

Jens Halmø

Chefkonsulent

Jens har 20 års erfaring med HR og ledelse som HR-praktiker og HR-partner i såvel offentlige som private danske og internatio-nale virksomheder. Jens har varetaget en bred vifte af HR-kerneopgaver og –projekter med særligt fokus på Comp & Ben, stillingsvurdering, HR-jura, HR-politikker og –processer, rekrut-tering, ind- og udstationering samt HR-analyser. Jens er optaget af at skabe værdi for virksomhederne gennem en analytisk, sy-stematisk og praktisk anvendelig tilgang til opgaver og strategi.
Jens har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc.int.

  • Direkte +45 3377 3882
  • Mobil +45 4196 3024
  • E-mail jeha@di.dk